epinie

Naar het overzicht

“Er moeten meer informatieborden komen over de gevolgen van vervuiling.”

Door: Evelien van Kassel

Motivatie:

Steeds vaker ligt er overal zwerfvuil, en wordt er achteloos afval achtergelaten door recreanten. Het Beachboom festival is een voorbeeld hoe het niet moet! Het is schandalig hoe wij mensen met de natuur omgaan. In de oceanen zijn enorme plasticeilanden die heel moeilijk weg te krijgen zijn. Laten we Schouwen-Duiveland mooi houden en een voorbeeld laten zijn hoe het hoort door voldoende informatie en voldoende afvalbakken. Een stukje bewustwording is heel belangrijk!

Bekijk de achtergrond informatie

Zwerfvuil ter land en ter zee

Zwerfafval is niet alleen een nationaal maar vooral een mondiaal probleem zowel op het land als in de zee. Zwerfvuil bestaat voor een groot deel uit kunststofafval. Afval in zee is weliswaar minder zichtbaar dan op land  maar wereldwijd wordt gesproken over het “plastic soep” probleem: visnetten, draagtasjes, flacons en kleine stukjes plastic in enorme hoeveelheden. Volgens een rapport 1 van de Europese Commissie verdwijnt er jaarlijks 10 miljoen ton in oceanen en zeeën. 80% van dit afval is afkomstig van land via rivieren en stranden. Daarmee zijn zeeën en oceanen de grootste stortplaatsen ter wereld. Dit heeft op langere termijn grote gevolgen voor het milieu en de voedselketen.

ocean-trash-top

NOAA’s National Ocean Service. Auteursrecht: http://bit.ly/cGotEb

Ook op het land is er een zichtbaar zwerfafvalprobleem maar tot op heden is er geen goed beeld van hoe groot het probleem in Nederland werkelijk is. Gelukkig heeft staatssecretaris Mansveld op verzoek van de Tweede Kamer in juni 2014 laten weten in kaart te zullen brengen wat de omvang is van het Nederlandse zwerfafvalprobleem.2 Ook wordt gekeken of met gemeenten en bedrijven extra afspraken gemaakt kunnen worden om ervoor te zorgen dat er minder afval op straat terechtkomt en er meer wordt gerecycled. Geschat wordt dat zwerfafval de Nederlandse samenleving ca. 250 miljoen kost.

Schoon Zeeland

Op 4 augustus 2014 begon de campagne Schoon Zeeland. Dit viel samen met een schoonmaakactie van de Noordzeekust georganiseerd door Stichting Noordzee. In totaal werd gedurende de maand augustus in totaal 20.078 kilo afval van de Nederlandse stranden gehaald. De Nederlandse stranden zijn relatief “schoon” maar het is vermeldenswaard dat uit een onderzoek van Stichting Noordzee is gebleken dat, in de periode 2004- 2012 van de vier onderzochte stranden, op het strand van Veere het meeste afval werd getraceerd.

Strand-Veere

Hoeveelheid afval per 100 strekkende meter. Periode 2002-2012. Bron: OSPAR

Over andere Zeeuwse stranden worden geen uitspraken gedaan. Schouwen-Duiveland kent weliswaar schone stranden maar dit spreekt niet vanzelf. In het verleden werd duidelijk dat reguliere schoonmaak niet voldoende is. Uit de evaluatie van 2012 van het strandonderhoud van Schouwen-Duiveland (PZC, 24 augustus 2013) bleek dat intensivering van het schoonmaakwerk nodig werd geacht. De gemeente heeft daartoe actie ondernomen.

Hamvraag

Hamvraag is hoe de groep van ‘onverschilligen’, die verantwoordelijk is voor het grootste deel van de productie van zwerfafval, wordt bereikt? Schoon Zeeland is een project van Natuur- en Milieueducatie Zeeland en probeert bij te dragen aan een gedragsverandering en het bewust maken van de waarden van een zwerfvuil-vrije leefomgeving en de positieve effecten ervan op onder andere natuur en milieu.

Om een indruk te krijgen van wat Zeeuwse zwerfafvalplekken zijn, is de website www.stortplaatszeeland.nl begonnen om met hulp van inwoners in kaart te brengen wat de notoire zwerfafvalplekken zijn. Typische plaatsen als schoolroutes, carpoolplaatsen en jongerenontmoetingsplekken vallen daarbij op. Andere maatregelen in het kader van preventie zijn ook denkbaar. De gemeente Borssele heeft bijvoorbeeld  een ‘zwerfafvalcoordinator’ aangesteld.

Bronnen:

PZC, 24 augustus 2013, ed. Schouwen-Duiveland

Europese Commissie. Groenboek over een Europese strategie voor kunststofaval in het milieu. Brussel 7..3.2013

Website: http://www.schoonzeeland.nl/

Website: http://www.noordzee.nl/

Website: http://www.stortplaatszeeland.nl

Website: http://www.nmezeeland.nl

Gemeente Schouwen-Duiveland. Strandvisie 2011-2014

Stichting de Noordzee, OSPAR Beach Litter Monitoring In the NetherlandsFirst annual report 2002-2012

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

Ik ben het hiermee:

reageer oneens eens
8 eens 2 oneens
  • 379 weken geleden door: Martijn uit: Zierikzee

    Een goed voorbeeld van dit principe in praktijk liet een groep jongeren zien die een proffesioneel besloten feestje in de buitenlucht hielden. Na afloop werd niet alleen het doorhun zelf gecreerde afval opgeruimd. Maar ook al het zwerfvuil verdween in vuilniszakken en andere onvolkomendheden werden verholpen.

    Of deze werkwijze een naam heeft weet ik niet, maar het idee is subliem als je een stukje aarde hebt gebruikt laat je het netter achter dan je het aantrof. Petje af voor deze jongeren en het geven van een nieuwe manier van omgang met je leef omgeving.

    Een goed voorbeeld van dit principe in praktijk liet een groep jongeren zien die een proffesioneel besloten feestje in de buitenlucht hielden. Na afloop werd niet alleen het doorhun zelf gecreerde afval opgeruimd. Maar ook al het zwerfvuil verdween in vuilniszakken en andere onvolkomendheden werden verholpen.

    Of deze werkwijze een naam heeft weet ik niet, maar het idee is subliem als je een stukje aarde hebt gebruikt laat je het netter achter dan je het aantrof. Petje af voor deze jongeren en het geven van een nieuwe manier van omgang met je leef omgeving.

Reageer

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.