epinie

Naar het overzicht

“Op Schouwen-Duiveland is plaats voor nog veel meer recreanten.”

Door: redactie Wereldegio

Motivatie:

Schouwen-Duiveland is economisch voor een belangrijk deel afhankelijk van de recreatie. Door meer recreatieterreinen toe te staan komen er nog meer mensen hier vakantie vieren en dat is goed voor ons allemaal.

Bekijk de achtergrond informatie

Schouwen-Duiveland als recreatie-eiland

De website van de gemeente Schouwen-Duiveland presenteert dit eiland uitdrukkelijk als recreatie-eiland. Begrijpelijk, want de voorzieningen in dit opzicht zijn talrijk en uiterst divers. Er valt voor iedereen, jong en oud, wel wat te genieten: zee, strand, duinen, wind, water, maar ook natuur, ruimte en openheid. Watersporters, fietsers, wandelaars, strand- en natuurliefhebbers komen hier tot hun recht. Gestressten vinden, ontsnappend aan stedelijke hectiek, de nodige rust. In een swingend promotiefilmpje op YouTube wordt één en ander nog eens extra in het zomerse zonnetje gezet. Aldus wordt de suggestie gewekt dat recreanten op het eiland meer dan welkom zijn. Wederom begrijpelijk, want uit de achtergrondinformatie van een eerdere Epinie bleek reeds dat strandrecreatie een bijdrage levert aan de lokale economie. Overigens geldt iets vergelijkbaars voor Zeeland als geheel, met Middelburg als koploper (zie figuur 1); vergeleken met Nederland is strandrecreatie in Zeeland zelfs ongekend populair (zie figuur 2). Recreanten en toeristen genereren dus inkomsten voor de lokale middenstand, terwijl in praktisch opzicht van een sterke middenstand (voorzieningen) ook de plaatselijke bevolking weer kan profiteren.

Figuur 1. Percentage banen werknemers (Bron: CBS, uit: Staat van Zeeland 2013)

Figuur 1. Percentage banen werknemers (Bron: CBS, uit: Staat van Zeeland 2013)

Figuur 2. Vakantie-activiteiten (Bron: Kenniscentrum Kusttoerisme)

Figuur 2. Vakantie-activiteiten (Bron: Kenniscentrum Kusttoerisme)

Recreatiedruk

Toch komt die plaatselijke bevolking af en toe ‘in opstand’. Uit een andere Epinie namelijk bleek dat bewoners op Schouwen-Duiveland soms recreatiedruk ervaren, dat wil zeggen “het negatieve effect van recreatie en toerisme op de bevolking en omgeving van een gebied”.[1] Het Compendium voor de Leefomgeving bracht die recreatiedruk per Nederlandse provincie in kaart voor de periode 2001-2011. Daaruit blijkt onder meer dat in 2012 de meeste overnachtingen door toeristen plaatsvonden in Noord-Holland (17%) en Gelderland (14%), gevolgd door Limburg (12%), Noord-Brabant (10%) en Zeeland (9%). Aansluitend was de recreatiedruk in 2012, uitgedrukt als het aantal overnachtingen per dag en per km2, het hoogst in Limburg en Noord-Holland, gevolgd door Drenthe, Zeeland en Gelderland. Het Compendium wijst voorts op de negatieve invloed van recreatie op natuur en milieu, zoals de verstoring van planten- en dierenwereld, de toename van verkeer en luchtverontreiniging, zwerfafval, ruimtegebruik enzovoort. Overigens blijkt de recreatiedruk door dagrecreatie (dagtochtjes) in Zeeland dan weer enorm mee te vallen (zie figuur 3).

Figuur 3. Recreatiedruk door dagrecreatie (Bron: CBS, uit: Compendium voor de Leefomgeving)

Figuur 3. Recreatiedruk door dagrecreatie
(Bron: CBS, uit: Compendium voor de Leefomgeving)

Nationaal bestemmingsplan Recreatieterreinen

Op 7 mei 2014 is het nationale bestemmingsplan Recreatieterreinen onherroepelijk geworden, met daarin tevens de plannen voor Schouwen-Duiveland. Dit plan valt weliswaar digitaal te raadplegen, maar enig geduld van de bezoeker is vereist om zich de website geheel eigen te maken. We lezen dan, via doorklikken op ‘toelichting’ in het rechterschermpje (Beleidsvisie –> Gemeentelijk beleid), onder meer het volgende:

 • “Nota recreatiewoningen (in onderhavig bestemmingsplan wordt geen ontwikkeling van nieuwe recreatiewoningen(terreinen) toegestaan);
 • Schouwen-Duiveland kiest voor toerisme (inzet op behoud en versterking van het toeristisch-recreatief karakter)”.[2]

De tekst vervolgt met de opmerking dat het bestemmingsplan aan het zogeheten Milieubeleidsplan Schouwen-Duiveland is getoetst en past binnen de geldende uitgangspunten.

Samenvattend lijkt de conclusie dus gerechtvaardigd dat de gemeente Schouwen-Duiveland weliswaar wil inzetten op toerisme en recreatie, maar dan niet ten koste van het milieu en ook niet door nieuwe recreatieterreinen te creëren. Daarbij is het gebruik van recreatiewoningen aan strenge eisen gebonden, zo blijkt uit de gemeentelijke folder Recreëren is geen wonen (juni 2014). We lezen daar bijvoorbeeld: “Permanente bewoning van recreatieverblijven zorgt ervoor dat er minder recreatieverblijven beschikbaar zijn, zodat er ergens anders in de gemeente weer behoefte ontstaat aan recreatieverblijven”. En dat laatste lijkt niet de bedoeling.

Bronnen

Compendium voor de Leefomgeving: Recreatiedruk per provincie, 2001-2012

Gemeente Schouwen-Duiveland: Kom genieten op Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland: Promotiefilm Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland: Recreëren is geen wonen

Kenniscentrum Kusttoerisme: Toeristische trendrapportage. Zeeland in cijfers (2011/2012)

Overheid: Ruimtelijkeplannen.nl

SCOOP: Staat van Zeeland 2013. Zeeland in tijden van crisis

Wikipedia: Recreatiedruk

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

Ik ben het hiermee:

reageer oneens eens
17 eens 17 oneens
 • 435 weken geleden door: C.Bekker uit: Brouwershaven

  Renoveer eerst de oude vakantieparken tot een beter kwaliteits niveau, waardoor de recreatie in Zeeland door een grotere groep
  mensen bezocht gaat worden. Verdring de zuipfeesten voor jongere,
  en bied meer recreatie aan gezinnen en senioren.

  Renoveer eerst de oude vakantieparken tot een beter kwaliteits niveau, waardoor de recreatie in Zeeland door een grotere groep
  mensen bezocht gaat worden. Verdring de zuipfeesten voor jongere,
  en bied meer recreatie aan gezinnen en senioren.

 • 435 weken geleden door: H. van den Berg uit: Scharendijke

  Het is zeer onwenselijk dat er nog meer vakantieparken en/of campings bijkomen op Schouwen &Duiveland.
  Dit alles heeft een verwoestende uitwerking op de leefomgeving en de natuur.
  Dat is de “witte schimmel” in de buitengebieden. Buiten het seizoen staan de meeste parken, terreinen voor z.g.n chalets en campings volledig leeg.
  In het hoogseizoen is de Brouwersdam overvol.
  De stelling “Door meer recreatieterreinen toe te staan komen er nog meer mensen hier vakantie vieren en dat is goed voor ons allemaal.” is onjuist, misleidend en geeft een vertekend beeld.
  Zeker het woord “ällemaal”.Het zal mischien goed zijn voor een enkeling, zoals ontwikkelaar en/of ondernemer. Verder zijn er alleen maar negatieve kanten aan een uitbreiding , zoals:
  – geluidsoverlast
  -verlies aan natuur
  – verlies van landbouwgebieden
  – parkeeroverlast
  Advies:
  Renoveer bestaande voorzieningen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hinderwetvergunning , grootte en omvang niet worden gewijzigd.en dat e.e.a op een natuurlijke wijze wordt ingepast in het landschap..

  Alles overziende vraag ik me af waar deze stelling vandaan komt en in wiens belang dit is?

  Het is zeer onwenselijk dat er nog meer vakantieparken en/of campings bijkomen op Schouwen &Duiveland.
  Dit alles heeft een verwoestende uitwerking op de leefomgeving en de natuur.
  Dat is de “witte schimmel” in de buitengebieden. Buiten het seizoen staan de meeste parken, terreinen voor z.g.n chalets en campings volledig leeg.
  In het hoogseizoen is de Brouwersdam overvol.
  De stelling “Door meer recreatieterreinen toe te staan komen er nog meer mensen hier vakantie vieren en dat is goed voor ons allemaal.” is onjuist, misleidend en geeft een vertekend beeld.
  Zeker het woord “ällemaal”.Het zal mischien goed zijn voor een enkeling, zoals ontwikkelaar en/of ondernemer. Verder zijn er alleen maar negatieve kanten aan een uitbreiding , zoals:
  – geluidsoverlast
  -verlies aan natuur
  – verlies van landbouwgebieden
  – parkeeroverlast
  Advies:
  Renoveer bestaande voorzieningen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hinderwetvergunning , grootte en omvang niet worden gewijzigd.en dat e.e.a op een natuurlijke wijze wordt ingepast in het landschap..

  Alles overziende vraag ik me af waar deze stelling vandaan komt en in wiens belang dit is?

Reageer

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.