epinie

Naar het overzicht

“De strenge regels rond de alcoholgrens van achttien jaar zijn niet uitvoerbaar op de campings”

Door: redactie Wereldegio

Motivatie:

Alcohol onder de achttien is verboden. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid om dit te controleren. Maar op een camping is dat onbegonnen werk. Wel drinken in je privétentje, maar niet op het veldje voor je tent. Het is een regel, die niet te handhaven is en campings wel eens onnodig veel problemen kunnen gaan opleveren.

Bekijk de achtergrond informatie

Alcoholmisbruik bij jongeren (foto Tashia Lynn)

Alcoholmisbruik onder jongeren (foto Tashia Lynn)

Van 16 naar 18 jaar

Per 1 januari 2014 is de verhoging van de leeftijdsgrens uit de Drank- en Horecawet (DHW) ingegaan.[1] Vanaf die datum mogen Nederlandse jongeren onder de 18 jaar geen alcoholische dranken meer gebruiken of in hun bezit hebben. Voorheen lag die grens bij 16 jaar. Er mag dus noch alcohol aan jongeren beneden de achttien meer worden verkocht, noch mogen ze zich er op openbare plaatsen (bij evenementen, op straat, in parken, stationshallen en parkeergarages) mee vertonen.[2] Doen ze dat toch, dan zijn ze eenvoudig strafbaar. De camping lijkt op die regel geen uitzondering te vormen. Deze aanvullende maatregel ligt in het verlengde van de algemene doelstelling van de DHW, namelijk “het voorkomen van gezondheidsschade en verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik”.[3] En deze motivatie lijkt op haar beurt nauw aan te sluiten bij de ons tegenwoordig bekende feiten rondom de gevolgen van alcohol, zowel voor volwassenen als jongeren.

Feiten rondom alcohol

‘Twee glazen (of glaasjes) voor mannen en één voor vrouwen, dan drinkt men verantwoord en hoeft men zich geen zorgen te maken. Sterker nog, een beetje alcohol is zelfs wel gezond’. Deze zogeheten ondergrens – een soort veiligheidsbaken – heeft mogelijk velen tot nu toe een alibi verschaft om te genieten van een dagelijkse dosis alcohol. Recent oncologisch onderzoek echter (van meer dan 200 wetenschappers wereldwijd) trekt die redenering ernstig in twijfel.[4][5][6] Ofschoon op websites van bekende instellingen (waaronder Jellinek en Trimbos-instituut) de genoemde ondergrens nog steeds als algemene richtlijn valt te lezen, bestaan er in Nederland diverse gespecialiseerde instituten die deze richtlijn inmiddels sterk nuanceren. Eén ervan is het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) dat het artikel ‘Nieuwe richtlijnen aanvaardbaar alcoholgebruik’ publiceerde. Daarin staat: “De alcoholindustrie is een voorstander van een richtlijn ‘verantwoord alcoholgebruik’. Zij benadrukt de positieve effecten die aan matig gebruik verbonden zitten. Aangezien het beeld echter veel genuanceerder is dan de beeldvorming in de media vaak doet denken, is het volgens STAP van belang om tegenwicht te bieden aan deze min of meer ‘gevestigde norm’ dat het ‘verantwoord’ drinken van alcohol gezond is”. STAP acht de algemene richtlijn hooguit aanvaardbaar, doch bepaald niet verantwoord. Minder is altijd beter, want “zelfs weinig alcohol verhoogt het risico op kanker”.[7][8][9] Strikt genomen, bestaat er dus helemaal niet zoiets als een veilige ondergrens.

Het Brabantse Novadic-Kentron, een zeer grote organisatie die is gespecialiseerd in verslavingszorg en preventie, komt tot dezelfde conclusie als STAP. Op de website van Novadic-Kentron staat onder meer het artikel ‘Verantwoord alcoholgebruik bestaat niet’. Daarin wordt een genuanceerd beeld geschetst: “Het klopt dat matig drinken een beschermend effect kan hebben op hart- en bloedvaten. Dat geldt echter alleen voor vrouwen na de menopauze en voor mannen boven de veertig. Ook verlaagt matig drinken de kans op diabetes type II. Deze gunstige effecten wegen echter niet op tegen de gezondheidsschade van alcohol – ook niet bij de genoemde groepen”. Want, zo vervolgt het artikel, “ook bij kleine hoeveelheden is alcohol nooit volledig veilig (of gunstig) voor de gezondheid. Alcohol is een kankerverwekkende stof. Hiervoor is geen veilige ondergrens; zo is er ook bij matig drinken bij vrouwen een lichtverhoogd risico op borstkanker. Alcohol vergroot ook de kans op een aantal andere vormen van kanker, met name kanker in de mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm en darmen. Daarnaast is er een groter risico op een groot aantal lichamelijke en psychische klachten”. Voorts heeft alcohol bij mensen onder de 24 jaar “een zeer schadelijke invloed op de ontwikkeling van de hersenen, met risico op gedrags-, leer- en denkproblemen”.

Schouwen-Duiveland en de DHW

Onder de naam ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ werken alle dertien Zeeuwse gemeenten reeds met andere organisaties samen om overmatig alcoholgebruik onder jongeren te beperken. Gemeenten moeten er vanaf 1 januari 2013 op toezien dat de nieuwe leeftijdsgrens – van 16 naar 18 jaar – wordt nageleefd.[10] De gedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten het toezicht efficiënter kunnen inzetten en vaker kunnen uitoefenen. De burgemeester kan gemeentelijke toezichthouders aanwijzen voor lokaal toezicht. Aansluitend heeft de Gemeente Schouwen-Duiveland een Handhavingsprogramma en een uitgebreid Plan van aanpak toezicht en handhaving Drank- en Horecawet ontworpen. Het tweede vormt een uitwerking van het eerste, maar dan toegespitst op de DHW. Eén van de daarin genoemde doelen luidt: “Aandacht vragen voor de problematiek van alcoholgebruik door jongeren en de rol van toezicht en handhaving daarbij” (p. 7). Via sancties, BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) en mysteryshoppers tracht men alcoholmisbruik tegen te gaan. Leeftijdsgrenscontroles en controles op de regels vinden plaats op (onder meer) campings (figuur 1 & 2). Of dit alles voldoende is, zal nog moeten blijken, al wijst recent, vergelijkend SCOOP-onderzoek met mysteryshoppers al wel uit dat slijterijen en supermarkten de regels tegenwoordig beter naleven dan in 2011.[11]

Plan van aanpak toezicht en handhaving DHW (Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Plan van aanpak toezicht en handhaving DHW (Bron: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Bronnen

Bagnardi, V. et al., ‘Light alcohol drinking and cancer: a meta-analysis’, in: Annals of Oncology, August 2012

Centrum Veilig en Gezond Uitgaan (CVGU): Drank- en Horecawet (DHW)

Gemeente Schouwen-Duiveland: Handhavingsprogramma

Gemeente Schouwen-Duiveland: Plan van aanpak toezicht en handhaving Drank- en Horecawet

Jellinek: Hoe kan ik verantwoord drinken?

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP): Alcohol en kanker – Zelfs weinig alcohol verhoogt het risico op kanker

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP): Nieuwe richtlijnen aanvaardbaar alcoholgebruik

Novadic-Kentron: Verantwoord alcoholgebruik bestaat niet

Omroep Zeeland: Jongeren komen moeilijker aan alcohol

SCOOP: Nalevingsonderzoek verkoop alcohol, 2014

Trimbos-instituut: Advies alcoholgebruik volwassenen

Trimbos-instituut: Wet & beleid – Leeftijdsgrens naar 18 jaar

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): Wijziging Drank- en Horecawet over verhoging alcoholleeftijd in Staatsblad

Wereld Kanker Onderzoek Fonds: Alcohol beter bekeken

Wereld Kanker Onderzoek Fonds: Zelfs weinig alcohol verhoogt het risico op kanker

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

 • 439 weken geleden door: bvreugde uit: ellemeet

  In een tent wel en voor de tent niet…

  In een tent wel en voor de tent niet…

  zo is dat! 1 zie ik anders 1
 • 439 weken geleden door: Bernadette Brus uit: Sliedrecht

  De jeugd wordt verbannen van de speciale, voor hen opgestelde jeugdcampings, die hierdoor dreigen te verdwijnen. Werledregio schrijft dat de bungalowparken er wel bij varen. Daar worden de jongeren verwijdert door geluidsoverlast is mijn ervaring omdat ze daar dus wel mogen drinken?? kijk daar gaat het fout. gewoon de jongeren onder begeleiding van enthousiaste ondernemers jong laten blijven en bungalowparken voor gezinnen behouden. het lijkt mij verkeerde betutteling. Scharendijke en Burgh-Haamstede hebben super jongeren campings, waar dan ook de supermarkt van kan blijven bestaan. Soms moet je denken: Hulde voor regels, maar wel goed uitvoeren alsjeblieft!

  De jeugd wordt verbannen van de speciale, voor hen opgestelde jeugdcampings, die hierdoor dreigen te verdwijnen. Werledregio schrijft dat de bungalowparken er wel bij varen. Daar worden de jongeren verwijdert door geluidsoverlast is mijn ervaring omdat ze daar dus wel mogen drinken?? kijk daar gaat het fout. gewoon de jongeren onder begeleiding van enthousiaste ondernemers jong laten blijven en bungalowparken voor gezinnen behouden. het lijkt mij verkeerde betutteling. Scharendijke en Burgh-Haamstede hebben super jongeren campings, waar dan ook de supermarkt van kan blijven bestaan. Soms moet je denken: Hulde voor regels, maar wel goed uitvoeren alsjeblieft!

  zo is dat! 2 zie ik anders 1