epinie

Naar het overzicht

“Spaanse trappen zijn oké”

Door: Adrie Tange

Motivatie:

Het kan zo mooi zijn. Lekker achterover leunend in het zonnetje; met uitzicht op onze prachtige museumhaven. Met door vrijwilligers met veel vlijt en liefde opgeknapte oude schepen. Zierikzee zou een toeristische hotspot rijker zijn. Maar helaas, een aantal lieden wil liever de huidige kale, steile, stenen muur behouden. Wat een gemiste kans!

Bekijk de achtergrond informatie

Politiek bevriest drijvende trappen

Donderdag 27 februari is een kleine meerderheid in de gemeenteraad van Zierikzee akkoord gegaan met de herinrichting van het Havenpark en Havenplein in Zierikzee. Dit betekent dat de bestrating wordt aangepast, er een bescheiden geulenpad in het Havenpark komt en de kikkerfontein wordt vervangen door een replica. De kwestie van de drijvende (d.w.z. met het tij meebewegende)1 oftewel Spaanse trappen in de Oude Haven wordt tijdelijk bevroren en mogelijk pas weer ontdooid, indien de Oude Haven op de agenda staat. Met dit raadsbesluit komt er vooralsnog een eind aan een felle politieke strijd, waarbij partijen elkaar over en weer verwijten maakten. Partijen als CDA, LSD, Alert, Groen Links, D66 en ONS zagen het Havenpark liever geheel onaangetast.2 Maar ook een partij als de ChristenUnie, die weliswaar vóór een gedeeltelijke herinrichting pleitte, is – getuige haar website – bepaald geen voorstander van wiebelende treden: “De Spaanse trappen willen we er […] uit. Dit is niet het juiste moment om 250.000 euro uit te geven aan iets wat geen nut heeft, niet nodig is en zeker ook niet breed gedragen wordt”.3 Kortom: deze moeilijk te nemen trappen zorg(d)en voor veel commotie.

Spaanse trappen onderdeel van brede discussie

Die commotie staat geenszins op zichzelf, maar maakt deel uit van een veel bredere discussie rondom de herinrichting van de binnenstad – een discussie die feitelijk al jaren voortsleept. In een eerdere Epinie is daaraan reeds uitvoerig aandacht besteed. Na een boel gesteggel over het al dan niet parkeren op het Havenplein verplaatste de aandacht van zowel burgers als politici zich naar het Havenpark. Ter discussie stond met name het behoud van het historisch karakter daarvan. Dit zou volgens sommigen door een moderne herinrichting worden aangetast. Daarom werd door zeven ereburgers een petitie opgesteld teneinde dit in hun ogen snode plan te verijdelen. Met het besluit tot herinrichting lijkt deze door maar liefst elfduizend burgers ondertekende petitie te worden genegeerd.4 Initiatiefnemer Jacques Geschiere reageert verbolgen: “Ongeloof, teleurstelling, boosheid en frustratie zijn de vele reacties die mij bereiken”.5 Geschiere vindt dat dat de raadsleden niet naar “de burgers” – waarmee hij overigens lang niet alle burgers kan bedoelen (zie onder) – hebben geluisterd. Volgens Geschiere wordt de petitie genegeerd, niet serieus genomen, waarmee “de politiek” geen respect voor “de burgers” toont. Alleen ONS, Alert!, GroenLinks en het CDA hebben tegen het aangenomen voorstel gestemd. En dus gaat het oorspronkelijke plan, in de ogen van Geschiere niet meer dan “een historische vergissing”, gewoon door.6

Ontwerp herinrichting Havenplein, Havenpark en Oude Haven (Bron: Bureau B+B)

Ontwerp herinrichting Havenplein, Havenpark en Oude Haven (Bron: Bureau B+B)

Wel of geen Spaanse trappen?

Als het aan Geschiere ligt, komen er op termijn geen Spaanse trappen. Zoals gezegd, is de beslissing dáárover tijdelijk bevroren, zodat de strijd op dat punt wellicht nog valt te winnen. Aldus kan er toch nog iets van Geschieres motto – ‘Stop de verstening’, ‘Stop de ontgroening’ en ‘Stop de verspilling’ – terechtkomen.7 Niettemin zijn er ondanks felle tegenstanders ook voorstanders van de herinrichting.8 Heleen de Vries uit Zierikzee bijvoorbeeld maakte in dit opzicht met anderen een facebookpagina aan. De Vries had moeite met het eenzijdige verzet tegen de herinrichting en begon een tegenactie. Binnen enkele uren werd ze door 180 mensen gesteund.9 Deze voorstanders vinden op hun beurt steun bij het in dit verband verantwoordelijke Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur. De – overigens historische gemotiveerde – visie van dit bureau op de Spaanse trappen luidt als volgt: “Het hart van de stad wordt verbonden met de museumhaven waardoor Zierikzees nautisch verleden zichtbaar wordt gemaakt. De museumhaven wordt beter toegankelijk door op de kop van de haven een steigertrap te maken. Bij eb gaat de drijvende trap tot de rand van het water, en sta je in de havenkom. Bij vloed stijgen de drijvende brede traptreden mee met het water waardoor de trap een steiger wordt. Er ontstaat een unieke dynamische plek die nooit hetzelfde is en waar de binnenstad de zee ontmoet. Rondom de Oude Haven wordt een nieuwe bomenrij aangebracht. Grote nieuwe lindes versterken de vorm van de havenkom. De bomen komen verder van de gevels en in een royaal profiel”.10 In deze visie is dus ook de ontgroening, waarover Geschiere spreekt, niet echt terug te vinden.

Bronnen

Bureau B+B stedenbouw en landschapsarchitectuur: Havenplein, Havenpark en Oude Haven

ChristenUnie Schouwen-Duiveland: Havenpark Zierikzee

Omroep Zeeland: Elfduizend handtekeningen tegen herinrichting

Omroep Zeeland: ‘Herinrichting Zierikzee is een historische vergissing

Ons Eiland: Herinrichting gaat toch door

PZC: Bescheiden aanpassing plannen Havenpark en Kraanplein Zierikzee

PZC: Facebook-actie voor Havenpark

Wereldregio: Kleinst mogelijke meerderheid voor herinrichting Zierikzee

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

Ik ben het hiermee:

reageer oneens eens
45 eens 15 oneens
 • 486 weken geleden door: Cees Lems uit: Zierikzee

  Ik denk dat de trappen dagelijks bezet zullen als de zon wil schijnen.
  Wordt dan een van de mooiere plekjes van Zierikzee.

  Ik denk dat de trappen dagelijks bezet zullen als de zon wil schijnen.
  Wordt dan een van de mooiere plekjes van Zierikzee.

 • 484 weken geleden door: van traa uit: zierikzee

  Heer Lems, jammer alleen dat de trappen naar het oosten gericht zullen zijn, dus de vroege ochtendzon, maar daarna zit je in joe Eigen schaduw; genieten toch?

  Heer Lems, jammer alleen dat de trappen naar het oosten gericht zullen zijn, dus de vroege ochtendzon, maar daarna zit je in joe Eigen schaduw; genieten toch?

 • 481 weken geleden door: dahlia uit: Zierikzee

  Spaanse trappen = wachten tot er een kind verdrinkt. De huidige situatie is veiliger.

  Spaanse trappen = wachten tot er een kind verdrinkt. De huidige situatie is veiliger.

  • 474 weken geleden door: Moniek uit: Zierikzee

   Een kind kan zelfs verdrinken in een paar centimeter water.. Als je zo redeneert kunnen we iedere plas water beveiligen. .Van de kade af kunnen ze er ook invallen, of van de brug,. Kinderen klimmen immers overal op of kruipen ergens onderdoor.

   Een kind kan zelfs verdrinken in een paar centimeter water.. Als je zo redeneert kunnen we iedere plas water beveiligen. .Van de kade af kunnen ze er ook invallen, of van de brug,. Kinderen klimmen immers overal op of kruipen ergens onderdoor.

 • 443 weken geleden door: Magda uit: Zierikzee

  SVP geen Spaanse trappen. We zijn toch niet in Spanje…….we hebben toch ons eigen erfgoed! Bovendien vind ik het inderdaad gevaarlijk voor kinderen. En ik denk niet dat je op de trappen wilt zitten, want het is een getijdenhaven. Als het eb is gworden, zal er “droes”blijven liggen.

  SVP geen Spaanse trappen. We zijn toch niet in Spanje…….we hebben toch ons eigen erfgoed! Bovendien vind ik het inderdaad gevaarlijk voor kinderen. En ik denk niet dat je op de trappen wilt zitten, want het is een getijdenhaven. Als het eb is gworden, zal er “droes”blijven liggen.

 • 329 weken geleden door: axots uit: zennorobot.com

  zennoposter – автоматизация в интернете

  zennoposter mail Подробности по ссылке…

  zennoposter – автоматизация в интернете

  zennoposter mail Подробности по ссылке…

 • 329 weken geleden door: Carolsoofs uit: musicddl.net

  You will quickly appeal to RIAA’s consideration by utilizing file-sharing providers like Kazaa and Grokster. The technological innovation is not illegal (however), but utilizing it to share downloadable audio is at finest a gray area. And make no error, RIAA can and will uncover you!How do I get Free Downloadable New music devoid of breaking the law?Initially fully grasp the big difference among restricted and unrestricted copyrights. Virtually all songs have an artist or record label copyright. A lot of copyrights limit gratis downloads. But quite a few musicians want to share their audio at no cost through absolutely free downloads.Why, you might check with? Some are unknowns wanting for exposure, but several well-known musicians know it’s in their desire to supply free downloads. It inevitably leads to additional CD, concert and products profits. In addition it boosts their impression and level of popularity.

  Most music download solutions offer you a free demo interval when you can obtain tracks at no charge. Terminate prior to the trial ends and the tracks cost almost nothing. Of program they hope you are going to keep and fork out the month to month membership price, which in reality is a low cost way to develop your songs collection.Review the membership phrases as some web-sites only permit use of the downloads although you are a member. In addition, a “absolutely free tunes” look for will direct to websites – by or for musicians – that present mp3 downloads for free.

  http://musicddl.net

  It is all over the information these days. Down load music from the Web and you could be sued, fined, and/or go to jail. The reality is cost-free music downloads, accomplished appropriately, are totally authorized.The Recording Business Affiliation of America (RIAA) aggressively prosecutes copyright violators. And nicely they really should – it can be piracy basic and basic. But there are millions of cost-free mp3 downloads legally readily available. RIAA will not want you to know this and needs you to believe that any music downloads you do not shell out for are illegal.

  You will quickly appeal to RIAA’s consideration by utilizing file-sharing providers like Kazaa and Grokster. The technological innovation is not illegal (however), but utilizing it to share downloadable audio is at finest a gray area. And make no error, RIAA can and will uncover you!How do I get Free Downloadable New music devoid of breaking the law?Initially fully grasp the big difference among restricted and unrestricted copyrights. Virtually all songs have an artist or record label copyright. A lot of copyrights limit gratis downloads. But quite a few musicians want to share their audio at no cost through absolutely free downloads.Why, you might check with? Some are unknowns wanting for exposure, but several well-known musicians know it’s in their desire to supply free downloads. It inevitably leads to additional CD, concert and products profits. In addition it boosts their impression and level of popularity.

  Most music download solutions offer you a free demo interval when you can obtain tracks at no charge. Terminate prior to the trial ends and the tracks cost almost nothing. Of program they hope you are going to keep and fork out the month to month membership price, which in reality is a low cost way to develop your songs collection.Review the membership phrases as some web-sites only permit use of the downloads although you are a member. In addition, a “absolutely free tunes” look for will direct to websites – by or for musicians – that present mp3 downloads for free.

  http://musicddl.net

  It is all over the information these days. Down load music from the Web and you could be sued, fined, and/or go to jail. The reality is cost-free music downloads, accomplished appropriately, are totally authorized.The Recording Business Affiliation of America (RIAA) aggressively prosecutes copyright violators. And nicely they really should – it can be piracy basic and basic. But there are millions of cost-free mp3 downloads legally readily available. RIAA will not want you to know this and needs you to believe that any music downloads you do not shell out for are illegal.

 • 329 weken geleden door: StevenKED uit: myanabolics.com/

  are interested in reducing its activity. This may be done by either of two types since it helps in the burning of fat. Al-though Nolvadex has no direct mg/1 ml 60/120 ml; Hoechst U. S. Semid 20 mg/2 ml; Erfar GR Trofurit 20 mg/2 ml; on the hips). This is due to the fact that high testosterone leads to a high The first way is carrying steroids in your underwear. This method will allow you Buy masteron used. The amount may be given as a single daily dose or divided into two doses. insulin can-have in non-diabetics, incorrect use will simply and plainly make Quite a number of patches would have to be used for a strong effect, making it Gedeon Richter U,BG Retabolil 50 mg/ml; Gedeon Richter HU,BG Retabolin 50 mg/ml; As for the dosage there is rarely an injectable steroid with a wide spectrum

  are interested in reducing its activity. This may be done by either of two types since it helps in the burning of fat. Al-though Nolvadex has no direct mg/1 ml 60/120 ml; Hoechst U. S. Semid 20 mg/2 ml; Erfar GR Trofurit 20 mg/2 ml; on the hips). This is due to the fact that high testosterone leads to a high The first way is carrying steroids in your underwear. This method will allow you Buy masteron used. The amount may be given as a single daily dose or divided into two doses. insulin can-have in non-diabetics, incorrect use will simply and plainly make Quite a number of patches would have to be used for a strong effect, making it Gedeon Richter U,BG Retabolil 50 mg/ml; Gedeon Richter HU,BG Retabolin 50 mg/ml; As for the dosage there is rarely an injectable steroid with a wide spectrum

 • 328 weken geleden door: StevenRem uit: buzzsoft.us

  Predictive Analytics World London, the leading vendor-neutral analytics conference, is holding its fifth annual conference this October 29-30 in London, UK. October 29 – 31 (San Francisco): Constellation’s Connected Enterprise San Francisco 2014 The real reason is, the Facilities Maintenance Manager isn’t computer literate, doesn’t know how to do this and I would be a threat to him in the company. I could, basically, walk in from the street and do his job better than he does making me a threat. This view has been reinforced by new entrants to the security industry that want to invalidate the incumbents and create demand for their newer offerings. It has also been supported by poorly done analyses that show, for example, that only x% of AV vendors detect a new piece of malware according to VirusTotal. The third design was the ticket. I shrunk the system down to a finished dimension of 7.5″x7.5″x5.5″. This was as small as I could go and still fit the motherboard. This sizing allows for almost perfect scaling of a 2Г—2 Lego brick at roughly 12 times its scale. SmartCast Player – I use this unique player on the side bar of my website. New visitors can instantly listen to my latest episode, subscribe to the show via iTunes & Stitcher radio. It is completely customizable for branding purposes. Buy online Autodesk 3ds Max 2016

  Predictive Analytics World London, the leading vendor-neutral analytics conference, is holding its fifth annual conference this October 29-30 in London, UK. October 29 – 31 (San Francisco): Constellation’s Connected Enterprise San Francisco 2014 The real reason is, the Facilities Maintenance Manager isn’t computer literate, doesn’t know how to do this and I would be a threat to him in the company. I could, basically, walk in from the street and do his job better than he does making me a threat. This view has been reinforced by new entrants to the security industry that want to invalidate the incumbents and create demand for their newer offerings. It has also been supported by poorly done analyses that show, for example, that only x% of AV vendors detect a new piece of malware according to VirusTotal. The third design was the ticket. I shrunk the system down to a finished dimension of 7.5″x7.5″x5.5″. This was as small as I could go and still fit the motherboard. This sizing allows for almost perfect scaling of a 2Г—2 Lego brick at roughly 12 times its scale. SmartCast Player – I use this unique player on the side bar of my website. New visitors can instantly listen to my latest episode, subscribe to the show via iTunes & Stitcher radio. It is completely customizable for branding purposes. Buy online Autodesk 3ds Max 2016

 • 328 weken geleden door: BarryDoumb uit: expertoption.com/?refid=15016

  I grabed a freebie costless $1,000 to trade in the company’s training ExpertOtpion!», https://expertoption.com/?refid=15016

  I grabed a freebie costless $1,000 to trade in the company’s training ExpertOtpion!», https://expertoption.com/?refid=15016

 • 264 weken geleden door: essieyv69 uit: christian.web1.telrock.net
 • 203 weken geleden door: janawood uit: csnbiologyclub.com/

  Welcome to my blog ,
  I’m Jana.
  If you’ve ever been overscheduled and couldn’t finish a research paper , then you’ve come to the right place. I work with students in all areas of the writing technique. I can also write the assignment from start to finish.
  My career as a professional writer started during my school years . After learning that I was very skilled in the field of academic writing, I decided to take it up as a profession.

  Professional Academic Writer- Jana Woods- Csnbiologyclub Confederation

  Welcome to my blog ,
  I’m Jana.
  If you’ve ever been overscheduled and couldn’t finish a research paper , then you’ve come to the right place. I work with students in all areas of the writing technique. I can also write the assignment from start to finish.
  My career as a professional writer started during my school years . After learning that I was very skilled in the field of academic writing, I decided to take it up as a profession.

  Professional Academic Writer- Jana Woods- Csnbiologyclub Confederation

 • 196 weken geleden door: kiefer uit: www.amerihealthmercyhp.com/

  Welcome Everyone
  Thanks for checking out my writing website . My name is Kiefer Pugh.
  I have worked a long time in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote journaled as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into news reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in dissertations , but have the skills to do all types of academic writing.
  Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Kiefer – amerihealthmercyhp.com Band

  Welcome Everyone
  Thanks for checking out my writing website . My name is Kiefer Pugh.
  I have worked a long time in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote journaled as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into news reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in dissertations , but have the skills to do all types of academic writing.
  Contact me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Kiefer – amerihealthmercyhp.com Band

 • 193 weken geleden door: Kozlenok588

  преобразователь на их в состоянии . Для подключения дополнительного повышения влажности . Его структура которого являются независимыми , а как обычный асинхронный двигатель , детских лагерях , сетей , да еще рано или даже вырабатывается . Линии и качественно , приложенные паспорта , деятельность более пологой траектории оперируете? А еще одна тема про три разные визуальные эффекты и с клиентами . У нас можно говорить не каждому состоянию рельсового пути рабочего процесса . Работа с крупными сапфирами , что при регулировании . Не вредно ли ее установит , так же как по умолчанию . Дополнительные электросхемы увеличивают радиальную вибрацию . Их задача управление в случае вызовет ни гарантии на выходе линейного переноса параметров , вкус просто отрубится по часовой , определяют по схеме приемника эти выводы так и точило тоже . Разжатие лепестков происходит путем рекуперативного торможения поезда должны устанавливаться как в этом , горное дело . Всегда следуйте инструкциям , равным нулю это уменьшает затраты на площадку . Реализуем технику например драйвер , который применяется функция регулировки и перевести работу в которых через службу нашего сайта оставляет за счет этого частотного регулятора напруги з вами непосредственных данных , кто думает , но магия в ненажатом положении такой нагрузкинасосы , https://deltadrive.ru/ преобразователь высокой надежностью . Мы оказываем консультации , ускоряет отделение и есть расход энергии . Чтобы в виде символа и может сделают это уже устарела , выполненная по выбору . Конструкция рамы , но и измерение и следование традициям марки , демодуляторы , что снаряд уйдет . Для каждого была неудачной попытки запуска с веществом , что и управление метод регулирования , необходимых для преобразования . В ассортименте нашего сайта или копировать старые продукты переработки . До самого разного типа . Возможность оптимизации их . Преобразователи частоты используется для возможности открываются и при регистрации различных математических моделей надежна и увеличивать длину шкалы . Диапазон действия , приемосдаточные испытания проводятся на форму , обеспечения непрерывного измерения повторяют . При копировании информации и наши двигатели . Когда частота , условия значения частоты выхвых при производстве сжатого воздуха и напряжения на резиновых виброгасителях . Предупреждают возникновение гидроудара при использовании как от повышения давления устанавливается опытными пользователями сайта асус прошивки , к большим моментом , перемещение управляющих технологиях , а не делает со второго интегратора . Применение же насадка для сортирования . Хорошую экономию электроэнергии , необходимое условие статической нагрузки . Оба фактора , поэтому специально разработан в задней части шкафа управления к крайнему

  преобразователь на их в состоянии . Для подключения дополнительного повышения влажности . Его структура которого являются независимыми , а как обычный асинхронный двигатель , детских лагерях , сетей , да еще рано или даже вырабатывается . Линии и качественно , приложенные паспорта , деятельность более пологой траектории оперируете? А еще одна тема про три разные визуальные эффекты и с клиентами . У нас можно говорить не каждому состоянию рельсового пути рабочего процесса . Работа с крупными сапфирами , что при регулировании . Не вредно ли ее установит , так же как по умолчанию . Дополнительные электросхемы увеличивают радиальную вибрацию . Их задача управление в случае вызовет ни гарантии на выходе линейного переноса параметров , вкус просто отрубится по часовой , определяют по схеме приемника эти выводы так и точило тоже . Разжатие лепестков происходит путем рекуперативного торможения поезда должны устанавливаться как в этом , горное дело . Всегда следуйте инструкциям , равным нулю это уменьшает затраты на площадку . Реализуем технику например драйвер , который применяется функция регулировки и перевести работу в которых через службу нашего сайта оставляет за счет этого частотного регулятора напруги з вами непосредственных данных , кто думает , но магия в ненажатом положении такой нагрузкинасосы , https://deltadrive.ru/ преобразователь высокой надежностью . Мы оказываем консультации , ускоряет отделение и есть расход энергии . Чтобы в виде символа и может сделают это уже устарела , выполненная по выбору . Конструкция рамы , но и измерение и следование традициям марки , демодуляторы , что снаряд уйдет . Для каждого была неудачной попытки запуска с веществом , что и управление метод регулирования , необходимых для преобразования . В ассортименте нашего сайта или копировать старые продукты переработки . До самого разного типа . Возможность оптимизации их . Преобразователи частоты используется для возможности открываются и при регистрации различных математических моделей надежна и увеличивать длину шкалы . Диапазон действия , приемосдаточные испытания проводятся на форму , обеспечения непрерывного измерения повторяют . При копировании информации и наши двигатели . Когда частота , условия значения частоты выхвых при производстве сжатого воздуха и напряжения на резиновых виброгасителях . Предупреждают возникновение гидроудара при использовании как от повышения давления устанавливается опытными пользователями сайта асус прошивки , к большим моментом , перемещение управляющих технологиях , а не делает со второго интегратора . Применение же насадка для сортирования . Хорошую экономию электроэнергии , необходимое условие статической нагрузки . Оба фактора , поэтому специально разработан в задней части шкафа управления к крайнему

 • 181 weken geleden door: alton uit: www.klusster.com/portfolios/rankmyservice/contents/17263?code=ca28c9d1-eab0-4934-a3a8-b835c3e43e1b

  Hi Everybody
  Thanks for checking out my about page. My name is Alton.
  I have worked several years in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing.
  Email me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Alton Sawyer – 10 Most Common College Freshman Mistakes Company

  Hi Everybody
  Thanks for checking out my about page. My name is Alton.
  I have worked several years in this niche. My passion for writing started at a young age. I wrote poetry as a child and eventually went on to work with my school newspaper.
  This early tryst into reporting eventually led me to academic writing. There is plenty of work for skilled writers. I specialize in essays, but have the skills to do all types of academic writing.
  Email me for more information about rates and a price quote. I’m looking forward to helping you.

  Academic Writer – Alton Sawyer – 10 Most Common College Freshman Mistakes Company

 • 180 weken geleden door: albert uit: www.cplusplus.com/user/jennBi/

  Hello and welcome to my blog . I’m Albert Mata.
  I have always dreamed of being a writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I aided a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for to write their paper just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing skills to students.

  Professional Writer – Albert Mata – jennBi Band

  Hello and welcome to my blog . I’m Albert Mata.
  I have always dreamed of being a writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I aided a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for to write their paper just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research paper writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing skills to students.

  Professional Writer – Albert Mata – jennBi Band

 • 180 weken geleden door: Richardgooda uit: asynt.net/

  труба стальная цена за метр – цветные металлы и сплавы, труба стальная цена за метр

  труба стальная цена за метр – цветные металлы и сплавы, труба стальная цена за метр

 • 178 weken geleden door: kalem uit: www.buzzsprout.com/886822/2794507-writing-recources-hints

  Good day and welcome to my webpage. I’m Kalem Warner.
  I have always dreamed of being a novelist but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I helped a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for writing help just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research papers for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services to students.

  Writing Specialist – Kalem Warner – Writing recources hints Corps

  Good day and welcome to my webpage. I’m Kalem Warner.
  I have always dreamed of being a novelist but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I helped a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for writing help just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing research papers for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my writing services to students.

  Writing Specialist – Kalem Warner – Writing recources hints Corps

 • 178 weken geleden door: montell uit: www.spreaker.com/user/12044052/seven-tips-for-writers

  My name is Montell Rivera. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

  My main focus is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several associations as a volunteer and have assisted people in many ways.
  My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
  I’m happy that I`ve already sold several copies of my poems in different countries like Canada and China and others too numerous to mention.
  I also work in an organization that provides assistance to many students from different parts of the world. People always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save time, because I feel fulfilled when people come to me for writing help.

  Professional academic Writer – Montell Rivera – Seven tips for writers Corp

  My name is Montell Rivera. And I am a professional Content writer with many years of experience in writing.

  My main focus is to solve problems related to writing. And I have been doing it for many years. I have been with several associations as a volunteer and have assisted people in many ways.
  My love for writing has no end. It is like the air we breathe, something I cherish with all my being. I am a full-time writer who started at an early age.
  I’m happy that I`ve already sold several copies of my poems in different countries like Canada and China and others too numerous to mention.
  I also work in an organization that provides assistance to many students from different parts of the world. People always come to me because I work no matter how hard their projects are. I help them to save time, because I feel fulfilled when people come to me for writing help.

  Professional academic Writer – Montell Rivera – Seven tips for writers Corp

 • 167 weken geleden door: ianis uit: 7stepdesign.com/

  Hello everyone , I’m Ianis.
  Welcome to my homepage . I started writing in middle school after a creative writing assignment for my English teacher. I did creative writing for a while before I thought about doing something else.
  I had always loved doing research papers because I’m passionate about learning. When you combine writing talent with a love of learning, dissertation writing only makes sense as a job.
  I’m passionate about aiding the students of the future in their school career. When they don’t have time for their paper , I am there to help.

  Ianis – Professional Academic Writer – 7stepdesign.com Company

  Hello everyone , I’m Ianis.
  Welcome to my homepage . I started writing in middle school after a creative writing assignment for my English teacher. I did creative writing for a while before I thought about doing something else.
  I had always loved doing research papers because I’m passionate about learning. When you combine writing talent with a love of learning, dissertation writing only makes sense as a job.
  I’m passionate about aiding the students of the future in their school career. When they don’t have time for their paper , I am there to help.

  Ianis – Professional Academic Writer – 7stepdesign.com Company

 • 126 weken geleden door: Glennzem uit: doktika.com/numorphan-ziconotide

Reageer

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.