epinie

Naar het overzicht

“Het wordt tijd dat er een tegengeluid komt tegen al die mensen die tegen windmolens zijn. Hun argumentatie slaat vaak nergens op. Zelfs de gemeente laat zich voor hun karretje spannen.”

Door: Adrie Tange

Motivatie:

Als argumenten wordt vaak aangevoerd:
1. Windmolens jagen de toeristen weg.
Klopt niets van. In de ons omringende landen staan al veel meer windmolens dan in Nederland. Een Duitser of Belg vindt het helemaal niet erg als
je aan het strand wat windmolens aan de einder ziet. Onderzoek heeft dat al lang aangetoond.

 

2. Windmolens verpesten het landschap.
Van het oorspronkelijke kleinschalige landschap op Schouwen-Duiveland is na de ramp niets meer over; op een paar plaatsen na.  Na de herverkavelingen is een soort Flevopolderlandschap ontstaan. Goed om in te boeren maar voor de fietser of wandelaar weinig aantrekkelijk. Behalve natuurlijk op plekken als de Westhoek, de kreken van Ouwerkerk en natuurlijk plan Tureluur. Op veel plekken waaronder de Gouweveersedijk kunnen best wat windmolens geplaatst. De fietser langs de Oosterscheldedijk kijkt toch richting de Oosterschelde en niet richting die saaie polder. En komend over de Zeelandbrug wordt de skyline van Zierikzee  veel meer verpest door de zwarte doos van Omoda dan door die nieuwe windmolens.Al vele jaren staan er aan de overkant van de Zeelandbrug windmolens. Nooit van iemand gehoord dat die er zich zo aan stoorde.

 

3. Windmolens veroorzaken geluidsoverlast.
Wie wel eens onder de huidige windmolens op de Oosterscheldekering staat ervaart dat dit reuze mee valt. Misschien als het hard waait maar wie hoort er windmolens als de wind om het huis giert? Dan maakt alles lawaai. De gemeente heeft in haar toekomstvisie Tij van de toekomst de ambitie uitgesproken te gaan voor duurzaamheid. Windmolens horen daarbij. Het wordt tijd dat de gemeente wat meer ruggengraat toont. Er zijn ook bewoners die een goed gevoel krijgen bij windmolens; schone energie!

 

 

Bekijk de achtergrond informatie

Wind als duurzame energie

Windenergie heeft naast zonne-energie en energie uit biomassa een belangrijke rol In het realiseren van een duurzame energievoorziening voor de toekomst, zowel op land als op zee. Zonne- en windenergie  in Nederland leveren ongeveer 4% van het totale verbruik aan elektriciteit. In Nederland hebben 1,5% van de huishoudens zonnepanelen. Het landelijke Energieakkoord, dat in 2013 is gesloten tussen een aantal belangenorganisaties en de overheid, voorziet in 16% hernieuwbare energie in 2023. Een speerpunt in het beleid is de opschaling van wind op zee van het huidige vermogen van 1000 Megawatt (Mw) naar een vermogen van 4450 Mw in 2023. Bij wind op land wordt gepoogd om in Nederland te komen tot een vermogen van 6000 Mw in 2020. Op land zijn de perspectieven voor Friesland het gunstigst. Zeeland komt na Flevoland, Noord- en Zuid Holland op de vijfde plaats.

windmolens

 

Maatschappelijke kosten en baten

Een eerder onderzoek van bureau SmartAgent maakt duidelijk dat ca. 80% van de Nederlandse bevolking voor meer windenergie is. Het realiseren van windenergie op land en met name op lokaal niveau veroorzaakt echter meer weerstand. Veel omwonenden van toekomstige windparken verzetten zich vaak vanwege de angst voor overlast. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het Centraal Planbureau (CPB)  van het project “Wind op Land”  legt uit dat de effecten van de toepassing van windenergie verschillend zijn. De baten komen voort uit het realiseren van duurzame energie, een sterke vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen resulterend in een aanzienlijke verlaging van de CO2 uitstoot wat gunstig is voor klimaatbeheersing. Duurzame energie draagt bij aan het verwezenlijken van een duurzame economie en een stabiele energiemarkt.

Het CPB onderkent dat de kosten voor het landschap en natuur in potentie groot zijn afhankelijk van de locatie. Zo kan de hoogte van windmolens (100 meter) bepalend zijn en bij burgers leiden tot gevoel van horizonvervuiling. Daarnaast zijn er gevolgen voor vogels en vleermuizen. Een deel van de beoogde gebieden voor grootschalige windenergie zijn gebieden die soms onderdeel zijn van beschermd natuurgebied of aangewezen stiltegebieden. Daarnaast leidt de uitvoering van ‘Wind op Land” niet tot structureel meer werkgelegenheid. Waardedaling van onroerend goed in de buurt van windparken is mogelijk. Volgens het CPB komt dit neer op 4 à 5% waardedaling van huizen binnen een straal van 1,1 kilometer. In hetzelfde onderzoek geeft het CPB aan dat uitbreiding van de productiecapaciteit van windenergie momenteel verliesgevend is. Uitstel met ongeveer 5 jaar is volgens het CPB de beste optie in de verwachting dat prijzen uiteindelijk weer zullen stijgen. De berekening van het CPB maakt duidelijk dat het voor Zeeland  rond  2020 bedrijfseconomisch het meest gunstig is om te investeren. Voor die tijd is er sprake van verlies.

Draagvlak

Het energieakkoord maakt duidelijk dat de overheid belang hecht aan het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak voor het realiseren van windenergieprojecten. Projectontwikkelaars worden gevraagd actief de omgeving en burgers erbij te betrekken door middel van een participatieplan. Via de Omgevingswet wil het Rijk wettelijk regelen dat de vergunningverlenende instantie lokale eisen kan stellen aan het organiseren van draagvlak. Daarbij valt te denken aan vormen van aandelen of vormen van mede-eigendom. Zo wil bijvoorbeeld Zeeuwind, een coöperatieve vereniging voor windenergie in Zeeland, het gebruik bevorderen. Leden kunnen leningen verstrekken aan de vereniging en deze leningen worden  gebruikt voor financiële deelname aan windenergieprojecten. Doel van Zeeuwind is om in 2020 aan 50% van het opgestelde windvermogen in Zeeland deel te nemen.

Bronnen

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

Ik ben het hiermee:

reageer oneens eens
22 eens 12 oneens
 • 488 weken geleden door: Kees Bin uit: Zierikzee

  Ieder zijn mening.
  Zelf vindt ik het ook een rotgezicht al die windmolens in het landschap.
  Behalve op plaatse zoals de stormvloedkering, daar past het wel.
  Verder lijkt het mij ook een milieubelasting, al dat staal, coatings en brandstof enz.
  Om nog maar niet te spreken over de vogels die verstoort worden.
  Op windenergie kun je niet rekenen zeer wisselvallig,stop dan het geld in getijdecentrales of leg de Sahara vol met zonnepanelen.
  Kernenergie is nog het beste, maar daar zijn we zo bang voor!

  Ieder zijn mening.
  Zelf vindt ik het ook een rotgezicht al die windmolens in het landschap.
  Behalve op plaatse zoals de stormvloedkering, daar past het wel.
  Verder lijkt het mij ook een milieubelasting, al dat staal, coatings en brandstof enz.
  Om nog maar niet te spreken over de vogels die verstoort worden.
  Op windenergie kun je niet rekenen zeer wisselvallig,stop dan het geld in getijdecentrales of leg de Sahara vol met zonnepanelen.
  Kernenergie is nog het beste, maar daar zijn we zo bang voor!

 • 488 weken geleden door: Jan Duin uit: Burgh-Haamstede

  Los van het aanzicht! Windparken leveren niet de veronderstelde Co2 besparing! Wind is gratis en draait zonder brandstof is een heel begrijpelijke reactie. Maar….het uitgangspunt is: Nederland moet/wil/gaat 16% van het NEDERLANDSE energiegebruik “groen” maken., dit om de vermeende WERELDWIJDE opwarming tegen te gaan.
  Deze Nederlandse 16% energie is WERELDWIJD 0.002% energie.
  Van deze 0,002% zal ongeveer de helft door windparken worden geleverd.
  Dus 0,001% Co2 wordt door de Nederlandse windparken bespaart. Kunt u zich voorstellen dat deze 0,001 % iets kan betekenen om een vermeende opwarming tegen te gaan? Nee toch? Lijkt mij niet!!
  En dat tegen veel geld en ongemak? Windmolens in de tuin of op zee?
  Beter is , voor het ZELFDE geld, een nieuwe energie te gebruiken welke totaal geen grondstoffen gebruikt en dus totaal geen Co2 produceert. Dan is tevens een vervanger gevonden voor de leeglopende gasbel in Groningen waar financieel veel sociaal -werk mee is gedaan!

  Los van het aanzicht! Windparken leveren niet de veronderstelde Co2 besparing! Wind is gratis en draait zonder brandstof is een heel begrijpelijke reactie. Maar….het uitgangspunt is: Nederland moet/wil/gaat 16% van het NEDERLANDSE energiegebruik “groen” maken., dit om de vermeende WERELDWIJDE opwarming tegen te gaan.
  Deze Nederlandse 16% energie is WERELDWIJD 0.002% energie.
  Van deze 0,002% zal ongeveer de helft door windparken worden geleverd.
  Dus 0,001% Co2 wordt door de Nederlandse windparken bespaart. Kunt u zich voorstellen dat deze 0,001 % iets kan betekenen om een vermeende opwarming tegen te gaan? Nee toch? Lijkt mij niet!!
  En dat tegen veel geld en ongemak? Windmolens in de tuin of op zee?
  Beter is , voor het ZELFDE geld, een nieuwe energie te gebruiken welke totaal geen grondstoffen gebruikt en dus totaal geen Co2 produceert. Dan is tevens een vervanger gevonden voor de leeglopende gasbel in Groningen waar financieel veel sociaal -werk mee is gedaan!

 • 488 weken geleden door: Jan Duin uit: Burgh-Haamstede

  Het voorwoord van Adrie Tange is lastig om goed te reageren met “eens of niet eens” Niet dat de knoppen niet werken, maar waarop moet je stemmen?
  Op de koppen ? 1) Windmolens jagen de toeristen weg.
  2) Windmolens verpesten het landschap
  3) Windmolens veroorzaken geluidsoverlast
  kan je het eens zijn.

  Of ben je het met de inhoud van de schrijver eens?
  De inhoud is n.l. totaal anders dan wat de koppen 1-2 en 3 suggereren.
  Op de koppen kan je het eens zijn waardoor je de inhoud als oneens vindt.
  Dus hoe te stemmen eens als ik het oneens ben met uw mening als uitleg?

  Het voorwoord van Adrie Tange is lastig om goed te reageren met “eens of niet eens” Niet dat de knoppen niet werken, maar waarop moet je stemmen?
  Op de koppen ? 1) Windmolens jagen de toeristen weg.
  2) Windmolens verpesten het landschap
  3) Windmolens veroorzaken geluidsoverlast
  kan je het eens zijn.

  Of ben je het met de inhoud van de schrijver eens?
  De inhoud is n.l. totaal anders dan wat de koppen 1-2 en 3 suggereren.
  Op de koppen kan je het eens zijn waardoor je de inhoud als oneens vindt.
  Dus hoe te stemmen eens als ik het oneens ben met uw mening als uitleg?

 • 486 weken geleden door: Johan Giljam uit: Bruinisse

  Standpunt 2 , dat windmolens het landschap verpesten is een gepasserd station. Ook al zou er op schouwen-duiveland geen enkel molen meer bijgebouwd worden , je ontkomt er niet aan. Rijd eens op de fiets over het eiland , en je ziet de molens van Flipland ,Tholen, Flakkee, Beveland , neeltje Jans enzovoort. De gemeente zou wat mij betreft best een ruimhartiger windmolen beleid mogen voeren. En zouden in pricipe overal moeten mogen, uitgezonderd receratie en natuurgebied, en natuurlijk niet vlak bij bebouwing. De boeren in Gouweveer die nu de molens aan het bouwen zijn, en daar meer dan 10 jaar srtijd voor moeten leveren vind ik niet kunnen .En voor de mensen die maar blijven zeuren over gelijk overlast zou ik zeggen, ga eens een keer naar het strand op Neelje Jans daar kan je vrijwel onder de molens op het strand zitten, en ervaren hoe weing geluid die molens maken

  Standpunt 2 , dat windmolens het landschap verpesten is een gepasserd station. Ook al zou er op schouwen-duiveland geen enkel molen meer bijgebouwd worden , je ontkomt er niet aan. Rijd eens op de fiets over het eiland , en je ziet de molens van Flipland ,Tholen, Flakkee, Beveland , neeltje Jans enzovoort. De gemeente zou wat mij betreft best een ruimhartiger windmolen beleid mogen voeren. En zouden in pricipe overal moeten mogen, uitgezonderd receratie en natuurgebied, en natuurlijk niet vlak bij bebouwing. De boeren in Gouweveer die nu de molens aan het bouwen zijn, en daar meer dan 10 jaar srtijd voor moeten leveren vind ik niet kunnen .En voor de mensen die maar blijven zeuren over gelijk overlast zou ik zeggen, ga eens een keer naar het strand op Neelje Jans daar kan je vrijwel onder de molens op het strand zitten, en ervaren hoe weing geluid die molens maken

 • 479 weken geleden door: piet elenbaas uit: bruinisse

  En met het voornemen nog de andere driekwart van de windmolens te gaan plaatsen op land in Nederland (incl. Schouwen-Duiveland) lijkt me dit voor het aanzicht van het landschap en haar bewoners (waaronder mensen, vogels, en vleermuizen) verre van een aantrekkelijk vooruitzicht.
  Wat te denken van windmolens die voor meer dan de helft van de tijd niet draaien: geen energie opwekken en daardoor overige energiebronnen (bv. gasturbines) nodig blijven als back up.
  Windenergie kan slechts op bescheiden schaal en niet storend voor natuur en landschap een plaats krijgen. Het loopt nu uit de hand.
  Wat te denken van windmolens die voor meer dan de helft van de tijd niet draaien: geen energie opwekken en daardoor overige energiebronnen (bv. gasturbines) nodig blijven als back up.
  De onderbouwing (berekening energieakkoord) van de voordelen van windenergie opwekking is nog steeds niet volledig. Zolang die uitblijft is de discussie over voor- en nadelen van windenergie nauwelijks mogelijk.
  Voorlopig kost dit de belastingbetaler 60 miljard aan subsidie. Vanzelfsprekend ontstaat er een lobby voor windenergie. Laten we die miljarden gebruiken voor de vedere ontwikkeling innovatieve technieken: energie zuiniger functioneren van apparatuur, doorontwikkeling zonnecellen.

  En met het voornemen nog de andere driekwart van de windmolens te gaan plaatsen op land in Nederland (incl. Schouwen-Duiveland) lijkt me dit voor het aanzicht van het landschap en haar bewoners (waaronder mensen, vogels, en vleermuizen) verre van een aantrekkelijk vooruitzicht.
  Wat te denken van windmolens die voor meer dan de helft van de tijd niet draaien: geen energie opwekken en daardoor overige energiebronnen (bv. gasturbines) nodig blijven als back up.
  Windenergie kan slechts op bescheiden schaal en niet storend voor natuur en landschap een plaats krijgen. Het loopt nu uit de hand.
  Wat te denken van windmolens die voor meer dan de helft van de tijd niet draaien: geen energie opwekken en daardoor overige energiebronnen (bv. gasturbines) nodig blijven als back up.
  De onderbouwing (berekening energieakkoord) van de voordelen van windenergie opwekking is nog steeds niet volledig. Zolang die uitblijft is de discussie over voor- en nadelen van windenergie nauwelijks mogelijk.
  Voorlopig kost dit de belastingbetaler 60 miljard aan subsidie. Vanzelfsprekend ontstaat er een lobby voor windenergie. Laten we die miljarden gebruiken voor de vedere ontwikkeling innovatieve technieken: energie zuiniger functioneren van apparatuur, doorontwikkeling zonnecellen.

Reageer

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.