epinie

Naar het overzicht

“Kinderen die lid zijn van een tennisvereniging op het eiland zouden op alle tennisverenigingen als introducee terecht moeten kunnen om met elkaar te spelen zonder extra kosten.”

Door: Ankie Smit

Bekijk de achtergrond informatie

Marlou Kluiving - Nationale Jeugd Kampioenschappen 2011 (foto Richard van Loon)

Marlou Kluiving – Nationale Jeugd Kampioenschappen 2011 (foto: Richard van Loon)

Sporten op Schouwen-Duiveland

Sport is hot! Dat is al jaren zo onder Zeeuwen in het algemeen, alsook op Schouwen-Duiveland in het bijzonder. Uit het SCOOP-onderzoek Sociale Staat van Zeeland uit 2009 (de nieuwste versie verschijnt in 2014) blijkt dat sportverenigingen in Zeeland enkele jaren terug relatief populair waren: 31% van de bevolking was toen lid van zo’n vereniging. Daarmee zat Zeeland net onder het landelijk gemiddelde van 34%. In 2013 heeft SCOOP middels de Sportmonitor opnieuw onderzocht hoe Zeeuwen sporten en bewegen. Uit dit recente onderzoek blijkt dat nog steeds 30% van de Zeeuwen boven de 16 lid is van een sportvereniging of -school – slechts een zeer lichte daling vergeleken met 2009. Van de Schouwen-Duivelanders ouder dan 16 jaar is 29% lid van zo’n vereniging. Populaire sporten op Schouwen-Duiveland zijn fitness (18%), hardlopen/joggen/trimmen (17%), wandelsport (19%), wielrennen/toerfietsen (13%) en zwemmen (13%). Beduidend minder populair zijn sporten als handbal, roeien, hockey, jeu de boules, honkbal, squash, klim-  en vechtsport: allemaal slechts 1%. Vergeleken daarmee doet tennis het met 7% lang niet slecht. Als motivatie om überhaupt te gaan bewegen/sporten noemt men onder meer gezondheid (70%), conditie- en krachttraining (40%), plezier (36%), ontspanning (29%) en afslanken/uiterlijk (25%).

 Kinderen en sport

De overheid erkent het belang van sport (met competitie-element) en beweging (zonder competitie-element) uitdrukkelijk. In haar beleidsbrief De kracht van sport uit 2008, op de website van de Rijksoverheid nog altijd als centrale bron vermeld, schrijft de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Jet Bussemaker: “Vanuit het gezondheidsperspectief is de bestrijding van bewegingsarmoede een belangrijke maatschappelijke opgave. Regelmatig bewegen draagt niet alleen bij aan de preventie van overgewicht en diabetes, maar ook aan de preventie van depressie, hart- en vaatziekten en dementie. Daarmee kan niet vroeg genoeg worden begonnen”. Uit het SCP-rapport Uitstappers en doorzetters uit 2014 blijkt dat jongeren van 10-19 jaar globaal vaak sporten, maar dat pubers – om diverse redenen (sociale relatiesfeer) – aanmerkelijk minder sporten dan de 10-11-jarigen. “Zo stoppen vooral meisjes, kinderen van etnische mindereden en scholieren die een lager niveau middelbaar onderwijs volgen vaker met sport”. Vandaar dat juist middelbare scholieren worden gestimuleerd om (meer) te bewegen.

 Jeugdtennis op Schouwen-Duiveland

Sportende kinderen op Schouwen-Duiveland zijn er genoeg, zo blijkt uit SCOOPs Jeugdmonitor. Volgens een meting uit 2010 is onder de jongsten met name voetbal zeer populair (27%). Een goede tweede plaats bezet zwemmen (11%). En tennis deelt de derde plek met paardensport (10%). Bij de wat oudere kinderen wint tennis het van paardensport, al staat voetbal ook bij hen ruimschoots op nummer één. Wel is opvallend, in overeenstemming met bovenstaande gegevens over kinderen en sport, dat Schouwen-Duivelandse pubers een toenemende neiging vertonen om hun lidmaatschap van de tennisvereniging op te zeggen. Monitoring door SCOOP gedurende de jaren 2004, 2007 en 2011 laat een duidelijke daling zien in het ledenaantal van met name 14- en 15-jarigen. De precieze reden daarvoor blijft vooralsnog onduidelijk, al lijken ze zelf aan te geven dat de kosten hen in ieder geval niet tegenhouden. Daar komt bij dat lokale tennisverenigingen als LTC Zierikzee, LTC Scharendijke, TV Duiveland (Nieuwerkerk), LTC Bru-Tèn (Bruinisse), T.V. Scelveringhe (Renesse), LTC Den Haene (Schuddebeurs) initiatieven ontplooien om kinderen tot deze sport te stimuleren. Via ATT bijvoorbeeld, een professionele tennisschool, probeert men zowel jong als oud op stumlerende wijze de fijne kneepjes van de tennissport bij te brengen. Daarbij worden tennistrainers uit de regio ingezet. Aansluitend worden jeugdtoernooien en tenniskampen geoganiseerd. Uiteraard sluit één en ander niet uit dat, gezien het dalend ledenaantal, verenigingen zich altijd (nog verder) kunnen bezinnen op hun stimuleringsbeleid.

Figuur 1. Van wat voor sportvereniging of -club ben je lid?: tennis

 

2004

2007

2011

Nee

82%

83%

88%

Ja

18%

17%

12%

Totaal

100%

100%

100%

Bron: SCOOP Jeugdmonitoronderzoek onder derdeklassers van het voortgezet onderwijs

(vooral 14- en 15-jarigen) van Schouwen-Duiveland


Figuur 2. Waarom ben je géén lid van een sportvereniging?: te duur

 

2004

2007

2011

Nee

86%

88%

93%

Ja

14%

12%

7%

Totaal

100%

100%

100%

 Bron: SCOOP Jeugdmonitoronderzoek onder derdeklassers van het voortgezet onderwijs

(vooral 14- en 15-jarigen) van Schouwen-Duiveland

Bronnen

De kracht van sport

Jeugdmonitor Zeeland. Enquête Primair Onderwijs 2010 (Schouwen-Duiveland, 2003-2010)

Jeugdmonitor Zeeland. Enquête Voortgezet Onderwijs 2011 (Schouwen-Duiveland, 2004-2011)

Sociale Staat van Zeeland

Sportmonitor Zeeland. Tabellenboek Gemeente Schouwen-Duiveland (2014)

Uitstappers en doorzetters

 

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

 • 369 weken geleden door: aad

  motivatie indiener:Motivatie:
  Vriendjes en vriendinnetjes zijn vaak bij verschillende verenigingen lid en moeten als introducee betalen als ze samen willen spelen. Het lidmaatschap is al duur. Kinderen spelen meestal op tijden dat niet alle banen bezet zijn.

  motivatie indiener:Motivatie:
  Vriendjes en vriendinnetjes zijn vaak bij verschillende verenigingen lid en moeten als introducee betalen als ze samen willen spelen. Het lidmaatschap is al duur. Kinderen spelen meestal op tijden dat niet alle banen bezet zijn.

  zo is dat! 2 zie ik anders 0