epinie

Naar het overzicht

“Schouwen-Duiveland is er ook voor de bewoner en niet alleen voor de toerist.”

Door: Evelien van Kassel

Bekijk de achtergrond informatie

Voordeel toerisme: welvaart

In een recente Epinie werd in de achtergrondinformatie het economisch belang van strandrecreatie voor Schouwen-Duiveland aangetoond, waarmee die stelling dus in essentie werd onderbouwd. Feiten vallen niet te ontkennen; de cijfers in de achtergrondinformatie spreken voor zich. Niet alleen Schouwen-Duiveland profiteert in economisch opzicht van het toerisme, heel Zeeland vaart er wel bij. Welvaart in een bepaald gebied heeft zonder meer positieve gevolgen voor de plaatselijke bevolking. Van een financiële impuls kan om te beginnen de middenstand profiteren. En van een sterke middenstand, dat wil zeggen van aanwezige voorzieningen, kunnen op hun beurt de bewoners profiteren. Zo wordt in het SCOOP-onderzoek Sociale Staat van Zeeland de leefbaarheid van een gebied expliciet in verband gebracht met de aanwezigheid van kwaliteitsvolle voorzieningen. Daarbij genereert het toerisme “uitgaven in diverse sectoren en opschaling van voorzieningen”. Kortom: indien we welvaart definiëren als “de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd”, dan valt niet te ontkennen dat op de keper beschouwd iedereen – middenstand én bewoner – op één of andere manier van het toerisme profiteert.1

Foto: Parnas

Foto: Parnas

Nadeel toerisme: recreatiedruk

Toch neemt bovengenoemd voordeel niet weg dat toerisme tot recreatiedruk kan leiden voor de plaatselijke bewoners. Daarmee wordt bedoeld “het negatieve effect van recreatie en toerisme op de bevolking en omgeving van een gebied”.2 Voor sommige bewoners heeft het toerisme dus een paradoxale betekenis: aan de ene kant welvaart, aan de andere kant recreatiedruk. Een extreem voorbeeld is Venetië. Volgens de Wikipedia is daar de constante stroom toeristen in het hoogseizoen dermate groot dat veel van de oorspronkelijke bewoners de stad hebben verlaten. Woon(de) je dus louter voor je rust in Venetië, dan woon(de) je vermoedelijk verkeerd. Schouwen-Duiveland is weliswaar geen Venetië, maar ook op dit Zeeuwse eiland kan wellicht recreatiedruk worden ervaren. Zo stelt het Compendium voor de Leefomgeving van (o.a.) het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigend: “De recreatiedruk door toerisme (uitgedrukt als het aantal overnachtingen per dag en per km2) is in 2012 het hoogst in Limburg en Noord-Holland, gevolgd door Drenthe, Zeeland en Gelderland”. Enkele directe negatieve gevolgen van recreatie voor natuur en milieu zijn volgens het Compendium “de verstoring van planten en dieren, de toename van verkeer en luchtverontreiniging door verplaatsing naar de recreatiebestemming en het ontstaan van zwerfafval”. Indirecte negatieve gevolgen zijn “het ruimtegebruik door recreatieve voorzieningen en de toename van het verkeer om recreatieve voorzieningen te bevoorraden”.3

Recreatiedruk door toerisme in West-Nederland (Bron: CBS)

Recreatiedruk door toerisme in West-Nederland (Bron: CBS)

Oplossing

In de Sociale Staat van Zeeland wordt onze provincie omschreven als “woon- en recreatieprovincie”. Zeeland is dus beide, niet slechts één van deze. Maar soms geeft die mix enige spanning wegens strijdende belangen. Economie is belangrijk, leefbaarheid evenzeer. Voor beide belangen bestaan goede argumenten. Het lijkt dus onjuist indien het ene ten koste gaat van het andere. Er bestaan echter oplossingen. Vogelbescherming Nederland pleitte reeds enkele jaren geleden voor een dialoog met alle betrokken partijen.3 Daarbij kunnen zonering, betere handhaving en toezicht ter sprake komen. Bewustwording lijkt dus sowieso noodzakelijk.

Bronnen

Sociale Staat van Zeeland

Wikipedia: Welvaart

Wikipedia: Recreatiedruk

Compendium voor de Leefomgeving

Natuurnet: Toenemende recreatiedruk in Nederlandse wetlands

 

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

 • 392 weken geleden door: Cees H. uit: Renesse

  Lopen de voorzieningen voor de toerist niet parallel met de leefbaarheid voor de inwoners van Schouwen-Duiveland?

  Lopen de voorzieningen voor de toerist niet parallel met de leefbaarheid voor de inwoners van Schouwen-Duiveland?

  zo is dat! 6 zie ik anders 0
 • 391 weken geleden door: Rien de Bruijne uit: Zierikzee

  Ik zou de stelling nog wat sterker willen neerzetten: Schouwen-Duiveland is er in eerste instantie voor de inwoner en daarnaast ook voor de toerist!

  Ik zou de stelling nog wat sterker willen neerzetten: Schouwen-Duiveland is er in eerste instantie voor de inwoner en daarnaast ook voor de toerist!

  zo is dat! 2 zie ik anders 0