epinie

Naar het overzicht

“Zonder passeerstroken is er onnodige filevorming op de weg tussen Serooskerke en Zierikzee”

Door: Cees Hoogerhuis

Bekijk de achtergrond informatie

Verkeerssituatie N59

De N59 zorgt al enige jaren voor ergernis bij de inwoners en de lokale politiek van Schouwen-Duiveland. Met name de zomerdrukte in de maanden juli en augustus is berucht. In de rapportage: Sociaal-economische effecten van een upgrading van de N59 wordt opgemerkt dat de N59 een onveilige weg is. Afgelopen jaren vonden vele ongelukken plaats. De grote stroom aan recreatieverkeer legt een grote druk op de weg waarbij filevorming kan optreden. Bovendien zorgt traag landbouwverkeer op de druk bereden N59 tussen Zierikzee en Haamstede regelmatig voor de oponthoud en irritatie.

Bron: Kennisplatform Verkeer & Vervoer.

Bron: Kennisplatform Verkeer & Vervoer.

Toepassing passeerstroken

In de beleidsnota Op weg naar een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer wordt opgemerkt dat per afgelegde kilometer landbouwvoertuigen vaker bij een verkeersongeval zijn betrokken dan andere voertuigen. Ook wordt geconstateerd dat in de periode 1987-2008 het aandeel van de landbouwvoertuigen in het aantal dodelijke verkeersongevallen in Nederland is verdubbeld.

 

Aandeel van slachtoffers van ernstige verkeersongevallen met betrokkenheid van landbouwvoertuigen in procenten van het totale aantal slachtoffers van ernstige verkeersongevallen, 1987-2011. (Bron: Jaarsma en de Vries, 2012)

Aandeel van slachtoffers van ernstige verkeersongevallen met betrokkenheid van landbouwvoertuigen in procenten van het totale aantal slachtoffers van ernstige verkeersongevallen, 1987-2011.
(Bron: Jaarsma en de Vries, 2012)

 

De genoemde problemen zijn al enige jaren bekend. Evenals  de gemeente Schouwen-Duiveland is ook de Provincie Zeeland  overtuigd van het belang van een verbeterde  doorstroming op de noord-zuidverbinding door Zeeland. De verkeersveiligheid van de weg kan verbeterd worden. Verbetering van doorstroming zou mogelijk kunnen
door het realiseren van passeerstroken voor landbouwverkeer tussen Zierikzee en  Haamstede. In Zeeland is er al eerder ervaring opgedaan bij Poortvliet en ’s-Gravenpolder.

Bezwaren

Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft geconcludeerd1 dat passeerstroken voor de N59 echter geen geschikte oplossing zijn. Dit heeft te maken met de hoogte van de kosten (1,8 miljoen Euro) en het gegeven dat in de zomer gemiddeld 14.000 voertuigen van  de N59 gebruik maken. Daarmee is het te druk voor passeerstroken. Landbouwvoertuigen zijn overigens niet verplicht om van de stroken gebruik te maken.

Alternatieven

De vraag is welke mogelijkheden er resteren. Het verleggen van de N59 bleek in 2011 niet mogelijk. De gemeente Schouwen-Duiveland wil een veilige oplossing door een stukje N59 open te stellen zodat het landbouwverkeer uit de  bebouwde kom kan worden geweerd. Rijkswaterstaat Zeeland staat daar niet achter en blijft een voorkeur houden voor passeerstroken. Zij wijzen erop dat de gemeente de beleidsnota van 2011, waarin staat dat landbouwverkeer op N59 moeten worden geweerd, mede heeft ondertekend De gemeente heeft zich nu tot de minister van Verkeer en Waterstaat gewend om landbouwverkeer toe te laten op een klein gedeelte N59 (de weg tussen de tussen de Weg naar de Val en de Rotonde Lange Blokweg / Nieuwe Koolweg) om op deze wijze Zierikzee te ontlasten. De huidige problemen met de doorstroming tussen Zierikzee en Haamstede zijn daarmee niet verholpen.

Bronnen:

1Bericht PZC, 25 september 2013, editie Schouwen-Duiveland

Beleidsnota Op weg naar Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland

Brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland, dd. 10 december 2013 met voortgangsrapportage verbetering doorstroming noord-zuid verbinding

Buck consultants, Sociaal-economische effecten van een upgrading van de N59 (2013)

Evaluatie Zeeuwse landbouwpasseerstroken

Jaarsma, C.F. en J.R. de Vries, 2012. Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen. Een analyse voor de periode 1987-2010. Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming 114 (80 pp).

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland: Landbouwverkeer

SWOV, Analyse van ernstige verkeersongevallen in Zeeland (rapport 2007)

SWOV, Monitor verkeersveiligheid 2012

 

 

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

 • 374 weken geleden door: automobilist uit: Renesse

  Zou een eerste stap met kunnen zijn(met weinig kosten) om fileleed te voorkomen

  Zou een eerste stap met kunnen zijn(met weinig kosten) om fileleed te voorkomen

  zo is dat! 4 zie ik anders 1
  • 374 weken geleden door: inwoner Westhoek uit: Renesse

   Deze weg is een ellende voor iedereen van toerist tot inwoner op Schouwen-D. Blijkbaar hebben duivelandse raadsleden en Rijkswaterstaat geen notie van deze problemen.
   Geld voor tunneltjes rotondes komt op de 2 e plaats Eerst moet deze weg zo snel mogelijk worden aangapast.

   Deze weg is een ellende voor iedereen van toerist tot inwoner op Schouwen-D. Blijkbaar hebben duivelandse raadsleden en Rijkswaterstaat geen notie van deze problemen.
   Geld voor tunneltjes rotondes komt op de 2 e plaats Eerst moet deze weg zo snel mogelijk worden aangapast.

   zo is dat! 3 zie ik anders 0