epinie

Naar het overzicht

“Wandelaars komen in de knel bij de Havendijk en de Levensstrijdweg in Zierikzee. Langs het Havenkanaal wandelen is niet fijn vanwege de vele fietsers. Zierikzee heeft meer wandelpaden nodig.”

Door: Jos Beije

Bekijk de achtergrond informatie

Wandelpaden en dijkversterking

Vorig jaar heeft Waterschap Scheldestromen de dijken bij Zierikzee versterkt.1 Het gaat om een lang dijktraject van ruim vier kilometer, vanaf het strandje bij Borrendamme langs de Cauwersinlaag, Levensstrijd en het Westelijk Havenhoofd tot en met de zwaaikom in het havenkanaal. Door het werk van het Waterschap waren de  buitendijkse paden, waar wandelaars en fietsers kunnen komen, minder toegankelijk. De wegen die nu zijn aangelegd, zijn onderhoudspaden en officieel nog geen fietspaden. Toch maken veel fietsers er gebruik van. Scheldestromen heeft nog geen overleg hierover gehad met de Fietsersbond, die deze wegen snel geclaimd had voor zijn knooppunten-fietsnetwerk. Dit heeft men zelfs al in publicaties bekendgemaakt. Waarschijnlijk is dit een van de redenen dat er nu een toename is van fietsers, wat storend is voor wandelaars. Het Waterschap heeft te kennen gegeven waarschuwingsborden te willen plaatsen, na overleg met genoemde Fietsersbond.

Nieuwe situatie

De omgeving van de Levensstrijdweg (die uitkomt in een woonwijk) is altijd al populair geweest voor fietsers en wandelaars. Klachten over de veiligheid van de wandelaars  zijn er nooit echt overmatig geweest. Nu de dijkversterking achter de rug is en alles weer is opengesteld, vindt er een toename plaats van wandelaars en fietsers. Verschillende afgesloten wegen zijn weer vrij toegankelijk. Enkele wegen zijn doorgetrokken (zoals de nieuwe verbinding met de Havenweg) en er is een aansluiting tussen binnen- en buitendijkse wegen.  Vooral fietsers maken er flink gebruik van.  Het Waterschap zal binnenkort via verkeersaanduidingen gebruikers van deze wegen wijzen op aspecten van veiligheid.

Fietspad Havenkanaal Zierikzee / Bron: Omroep Zeeland

Fietspad Havenkanaal Zierikzee / Bron: Omroep Zeeland

Wandelpaden Schouwen-Duiveland

Schouwen-Duiveland heeft vanaf april 2013 een compleet wandelnetwerk van 340 km met als naam: “Langs water en land”.2 Hierin zijn alle lokale en landelijke wandelingen, ommetjes, LAW-routes, dorpswandelingen, kuierpaden, enz. opgenomen om zo samen dit Wandelnetwerk te vormen. Binnen het netwerk kun je kiezen tussen korte routes rond de dorpen, de zogenaamde ommetjes, of voor een langere route, middels een knooppuntensysteem. Het wandelnetwerk is een beleid vanuit de Provincie Zeeland met als doel dat er de komende jaren in totaal 1200 kilometer aan wandelroutes gaat komen in Zeeland, waarvan ruim 100 kilometer over “boerenland”. Of er in Zierikzee meer wandelpaden nodig zijn, kunnen we niet vaststellen. Dat is aan de partijen die hier bij betrokken zijn, waaronder de gemeente Schouwen- Duiveland, Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen.

Bronnen

Landschapsbeheer Zeeland: Wandelnetwerken

Zeeweringen, nr. 1, 2013

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

  • 377 weken geleden door: Erna Hanse uit: Zierikzee

    Helemaal waar. Zeker als je met meerdere personen of met een hond wandelt. Het eerste deel vanaf Zierikzee naar het Havenhoofd tot Levenstrijd zou verboden moeten worden voor fietsers. Fietsers maken geen lawaai, ze zijn er ineens. racefietsen nog erger. Daarom lopen wandelaars steeds achtom te kijken. Lekker ontspannen wandelen is er niet bij. Nu is het nog ‘ rustig’, straks start het toeristenseizoen en wordt het nog een graadje erger.

    Helemaal waar. Zeker als je met meerdere personen of met een hond wandelt. Het eerste deel vanaf Zierikzee naar het Havenhoofd tot Levenstrijd zou verboden moeten worden voor fietsers. Fietsers maken geen lawaai, ze zijn er ineens. racefietsen nog erger. Daarom lopen wandelaars steeds achtom te kijken. Lekker ontspannen wandelen is er niet bij. Nu is het nog ‘ rustig’, straks start het toeristenseizoen en wordt het nog een graadje erger.

    zo is dat! 9 zie ik anders 9