epinie

Naar het overzicht

“Het openbaar en christelijk onderwijs mogen wel samenwerken in strijd tegen de krimp, maar de zelfstandigheid moeten ze niet prijs geven”

Bekijk de achtergrond informatie

Bevolkingskrimp: minder leerlingen

Uit het onderzoeksrapport Sociale Staat van Zeeland van SCOOP blijkt dat de ingetreden bevolkingskrimp – toenemend aantal ouderen, afnemend aantal jongeren – voor wat betreft het onderwijs tot een dalend aantal leerlingen zal leiden en tot sluiting van een aantal (te) kleine scholen in plattelandskernen. De PZC bericht dat Zeeuwse basisscholen dit schooljaar gezamenlijk 771 leerlingen minder hebben dan vorig jaar.1 Het aantal kinderen tussen 4 en 12 jaar is de afgelopen jaren met 8 procent gedaald. En die trend zet door. Overigens is de krimp niet overal even sterk. Grote steden trekken via werkgelegenheid en onderwijsvoorzieningen veel mensen, terwijl omliggende plattelandsgemeenten worden leeggezogen.

Samenwerking

Een voor de hand liggende maatregel tegen krimp en minder leerlingen is samenwerking tussen scholen. Verenigde krachten bieden immers meer garantie op kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen dan versnippering. Te kleine scholen worden opgenomen in grotere verbanden en kunnen hun leerlingen op die manier naar behoren blijven bedienen. Toch is samenwerking niet zonder meer vanzelfsprekend. In Zeeland zijn namelijk allerlei denominaties, verschillende manieren waarop scholen voor wat betreft hun religieuze of levensbeschouwelijke visie zijn ingericht. Volgens onderzoeksrapport Goed voortgezet. Veranderende stromen in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland kent Zeeland openbaar, algemeen bijzonder, rooms-katholiek, protestants-christelijk, reformatorisch en tot slot gemengd rooms-katholiek/protestants-christelijk onderwijs. Door de afname van het aantal leerlingen zal deze diversiteit volgens het onderzoeksrapport Onderwijs ons goed. Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland verder onder druk komen te staan. Niet voor niets proberen scholen met verschillende denominaties steeds vaker samen werken, al dienen zij dan wel voldoende elkaars denominatie (zelfstandigheid/identiteit) te respecteren.

Foto: Rob le Pair

Foto: Rob le Pair

Vier voorbeelden: Lonneboot, Lispeltuut, Magdalon & Mozaïek

Tegen de achtergrond van de krimp valt samenwerking tussen scholen in Zeeland niet meer weg te denken. Demografische en geografische omstandigheden dwingen tot combinatie van denominatie. Incidenteel wordt zelfs openbaar en bijzonder onderwijs al gecombineerd in zogeheten samenwerkingsscholen. In Zeeland bestaan vier van dergelijke scholen, hoewel ze strikt genomen nog niet deze officiële status hebben, namelijk De Lonneboot (Nieuw- en Sint Joosland), De Lispeltuut (Oostkapelle), De Magdalon (Veere) en Het Mozaïek (Sluiskil). In de eerste drie gevallen betreft het een samenwerking tussen een christelijke en een openbare school die bestuurlijk is ondergebracht bij de bestuurskoepel (openbare) Archipelscholen. De christelijke én openbare identiteit worden op dergelijke samenwerkingsscholen gewaarborgd. Om samenwerkingsscholen meer kansen te geven, moet de overheid nog een aantal wettelijke beperkingen wegnemen en zorgen dat deze scholen voldoen aan een aantal materiële kenmerken.2

Bronnen

Goed voortgezet. Veranderende stromen in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Zeeland

Sociale Staat van Zeeland

Onderwijs ons goed. Afnemende leerlingenaantallen in Zeeland

PZC: Schooltjes blijven op de wip zitten

Samen val je niet om (documentaire Zeeuwse samenwerkingsscholen)

Kleinescholentoeslag nodig naast bonus op samenwerking

 

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek

 • 377 weken geleden door: T.Goedegebure uit: Zierikzee

  Het lijkt mij heel goed dat kinderen met verschillende achtergrond met elkaar op school zitten en elkaar en elkaars levenswijze leren kennen en respecteren. Zoveel mogelijk samengaan zou ik zeggen.

  Niet zoals vroeger kindergevechten tussen verschillende scholen.

  Het lijkt mij heel goed dat kinderen met verschillende achtergrond met elkaar op school zitten en elkaar en elkaars levenswijze leren kennen en respecteren. Zoveel mogelijk samengaan zou ik zeggen.

  Niet zoals vroeger kindergevechten tussen verschillende scholen.

  zo is dat! 19 zie ik anders 2
 • 377 weken geleden door: Floor Kik-Heerebout uit: Bruinisse

  Ik ben heel blij met de huidige ontwikkeling op Schouwen-Duiveland. De stelling klinkt echter alsof door samen te werken de krimp minder zal worden. Dat is natuurlijk niet zo.
  Mij lijkt het het beste dat er één school-Stichting komt met daarin ruimte voor scholen waarop facultatief godsdienst onderwijs wordt aangeboden voor wie dat wil. De identiteit is dan openbaar, maar wie op school zijn geloof wil beleiden, is daar dan vrij in.

  Ik ben heel blij met de huidige ontwikkeling op Schouwen-Duiveland. De stelling klinkt echter alsof door samen te werken de krimp minder zal worden. Dat is natuurlijk niet zo.
  Mij lijkt het het beste dat er één school-Stichting komt met daarin ruimte voor scholen waarop facultatief godsdienst onderwijs wordt aangeboden voor wie dat wil. De identiteit is dan openbaar, maar wie op school zijn geloof wil beleiden, is daar dan vrij in.

  zo is dat! 9 zie ik anders 2
  • 377 weken geleden door: Kees Bin uit: Zierikzee

   Een bestuur met verschillende richtingen moet kunnen, eea moet naar beide kanten goed geborgd zijn.

   Een bestuur met verschillende richtingen moet kunnen, eea moet naar beide kanten goed geborgd zijn.

   zo is dat! 6 zie ik anders 1
 • 377 weken geleden door: Margo kraanen uit: Nieuwerkerk

  Het is anno 2014 onbegrijpelijk dat er nog steeds scholen zijn gebaseerd op ouderwetse overtuigingen waarbij mensen rustig legaal discrimineren en dit nog verdedigen ook. Ik denk hierbij aan vrouwen, homoseksuelen, andere godsdienstbeoefenaars enz. Een school hoort een plaats van kennisoverdracht te zijn, waar ieder mens in zijn of haar waarde wordt gelaten. Alle opvattingen, religies en denkrichtingen zijn prima, maar bewaar ze voor thuis.

  Het is anno 2014 onbegrijpelijk dat er nog steeds scholen zijn gebaseerd op ouderwetse overtuigingen waarbij mensen rustig legaal discrimineren en dit nog verdedigen ook. Ik denk hierbij aan vrouwen, homoseksuelen, andere godsdienstbeoefenaars enz. Een school hoort een plaats van kennisoverdracht te zijn, waar ieder mens in zijn of haar waarde wordt gelaten. Alle opvattingen, religies en denkrichtingen zijn prima, maar bewaar ze voor thuis.

  zo is dat! 9 zie ik anders 9
 • 376 weken geleden door: Erik uit: Zierikzee

  Samenwerking is goed. Ik stoor me echter aan de “stellingname” (in mijn optiek) ingenomen vanuit het christelijke onderwijs.
  Ook ik het scoop dossier lees ik weer: ” De christelijke én openbare identiteit worden op deze samenwerkingsscholen gewaarborgd.”

  Krom! Er is geen openbare identiteit.
  Openbaar betekent immers dat er ruimte is voor alle identiteiten. Waaronder ook de Christelijke identiteit..
  Op de info-site rond het samengaan van Obase en Radar wordt ook dit onderscheid gemaakt. Waarbij binnen de “openbare identiteit” uitsluitend de “humanistische visie” wordt benoemd als mogelijke grondslag naast de Christelijke levensbeschouwing.
  Niets over de vele andere mogelijke stromingen en opvattingen.

  De aandacht lijkt vooral gericht op de angst vanuit de Christelijke scholen dat er na een fusie minder ruimte is voor het Christelijke geluid in het onderwijs. Benadrukt wordt dan ook vooral het feit dat er binnen de openbare scholen aandacht wordt gegeven aan het Christelijk geloof.
  Maar net zo expliciet stellen dat er ruimte zal zijn voor andere overtuigingen… dat durft men blijkbaar niet aan.
  Kunnen we daar wel op rekenen?

  Samenwerking is goed. Ik stoor me echter aan de “stellingname” (in mijn optiek) ingenomen vanuit het christelijke onderwijs.
  Ook ik het scoop dossier lees ik weer: ” De christelijke én openbare identiteit worden op deze samenwerkingsscholen gewaarborgd.”

  Krom! Er is geen openbare identiteit.
  Openbaar betekent immers dat er ruimte is voor alle identiteiten. Waaronder ook de Christelijke identiteit..
  Op de info-site rond het samengaan van Obase en Radar wordt ook dit onderscheid gemaakt. Waarbij binnen de “openbare identiteit” uitsluitend de “humanistische visie” wordt benoemd als mogelijke grondslag naast de Christelijke levensbeschouwing.
  Niets over de vele andere mogelijke stromingen en opvattingen.

  De aandacht lijkt vooral gericht op de angst vanuit de Christelijke scholen dat er na een fusie minder ruimte is voor het Christelijke geluid in het onderwijs. Benadrukt wordt dan ook vooral het feit dat er binnen de openbare scholen aandacht wordt gegeven aan het Christelijk geloof.
  Maar net zo expliciet stellen dat er ruimte zal zijn voor andere overtuigingen… dat durft men blijkbaar niet aan.
  Kunnen we daar wel op rekenen?

  zo is dat! 3 zie ik anders 2
  • 376 weken geleden door: SCOOP/ Zeeuwse Bibliotheek uit: Middelburg

   Beste Erik,
   Namens SCOOP/ Zeeuwse Bibliotheek een reactie op uw stellingname dat er geen ‘Openbare Identiteit’ zou zijn. In ons dossier baseren wij ons onder andere op informatie van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Nederland. Zij spreken heel bewust van een openbare identiteit. De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen.

   Beste Erik,
   Namens SCOOP/ Zeeuwse Bibliotheek een reactie op uw stellingname dat er geen ‘Openbare Identiteit’ zou zijn. In ons dossier baseren wij ons onder andere op informatie van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Nederland. Zij spreken heel bewust van een openbare identiteit. De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen.

   zo is dat! 1 zie ik anders 0
 • 363 weken geleden door: Het christelijk onderwijs op Schouwen-Duiveland moet blijven praten over samenwerking tussen de openbare en christelijke scholen. uit: www.epinie.nl/2014/05/het-christelijk-onderwijs-op-schouwen-duiveland-moet-blijven-praten-over-samenwerking-tussen-de-openbare-en-christelijke-scholen/

  […] in een eerdere Epinie is erop gewezen dat de bevolkingskrimp – oftewel een toenemend aantal ouderen (vergrijzing) en […]

  […] in een eerdere Epinie is erop gewezen dat de bevolkingskrimp – oftewel een toenemend aantal ouderen (vergrijzing) en […]

  zo is dat! 0 zie ik anders 0