epinie

Naar het overzicht

“De gemeente moet zich niet met de huizenmarkt bemoeien. Wie wil bouwen mág bouwen”

Bekijk de achtergrond informatie

Introductie vergunningvrij bouwen

Sinds 1 oktober 2010 zijn er nieuwe en versimpelde regels geïntroduceerd voor het bouwen en verbouwen van een huis of een bedrijf.  Voorheen mocht alleen beperkt gebouwd worden op  achtererven van woningen. Voortaan is er geen vergunning meer nodig voor het bouwen op álle mogelijke zij- en achtererven tot een hoogte van vijf meter. Dit geldt niet alleen voor woningen maar is ook van toepassing bij bedrijventerreinen, scholen, supermarkten en bij boerenbedrijven. De overheid is van mening dat burgers zelf meer verantwoordelijk dienen te zijn voor de inrichting van niet-openbare ruimte. Gemeentebesturen zien niet alleen de kansen maar zijn zich ook bewust van de risico’s die het vergunningvrije bouwen in bepaalde situaties met zich meebrengen. Zo kan lukraak bouwen leiden tot  ‘verrommeling’ bijvoorbeeld te hoge of  teveel afwijkende bouwwerken.

Kwaliteitseisen voor bouwen

Gemeenten vinden het belangrijk om de beschikbare ruimte voor wonen en werken zo goed mogelijk te houden. Voor dit doel heeft het parlement ervoor gezorgd dat gemeenten met hun bestemmingsplannen de ruimte voor vergunningvrij bouwen kunnen vergroten of verkleinen. De gemeente dient een zorgvuldige afweging te maken met betrekking tot bestemmingsplannen, het welstandsbeleid en het erfgoedbeleid.Een voorbeeld is de bescherming van een stadsgezicht. Bouwwerken met de status ‘beeldbepalend pand’ kunnen, als dat nodig is, alsnog onder de bescherming van de Monumentenwet worden gebracht door deze op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

FO113349

Bron: Beeldbank Zeeland (Zeeuwse Bibliotheek)

Bronnen

Gemeente Schouwen-Duiveland: Bouw en verbouw, vergunningsvrij

Omgevingsloket online (voorwaarden vergunningsvrij bouwen)

Bouwregelgeving rijksoverheid

 

Dit dossier is samengesteld door: Scoop Zeeuwse bibliotheek